fbpx
ksef w systemie obiegu dokumentów

Nowe źródło prawa dla opisu rozwiązań technologicznych np. KSeF?

Po wprowadzeniu drugiej wersji przepisów Krajowego Systemu e-Faktur z dnia 15 marca 2023 r, wnikliwej analizie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących pierwotnych przepisów, środowisko prawników podatkowych i doradców podatkowych zaczęło się zastanawiać czy nie powinniśmy wymyślić nowego źródła prawa dla opisu rozwiązań technologicznych jakim jest np. KSeF.

Bardzo często można znaleźć publikacje dotyczące niedoprecyzowania zapisów ustawy i wynikających z niech wątpliwości.

Eksperci podatkowi twierdzą, że powinniśmy gruntownie wyczyścić ustawę podatkową, tak aby w pierwszej kolejności opisywała standardowe przypadki, która dotyczy tak naprawdę 90% podatników, a wszystkie dodatkowe rozwiązania powinny prowadzić do odpowiednio opisanych załączników.

Oprócz ustawy, kolejnym wątpliwościom zostały poddane najnowsze zmiany, które niektóre z nich wymieniamy poniżej (więcej uzyskasz w artykule „Projekt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) rozpatrzony przez SKRM”):

 • Wyłączenie faktur konsumenckich B2C (ang. business-to-consumer), wystawianych osobom fizycznym nieprowadzących działalności gospodarczej. Tutaj wątpliwościom podlega już sama definicja „customer”.
 • Doprecyzowano zapis, że czas na załadowanie do KSeF faktur w trybie awaryjnym to 7 dni roboczych, jednak nie otrzymaliśmy definicji samej „awarii” po stronie podatnika.
 • Za to określono już sposób korekty faktury wystawionej w trybie awaryjnym przed jej wysłaniem do KSeF.
 • Wyłączenie biletów, które pełnią funkcję dokumentu sprzedaży, jak np. paragony na autostradach płatnych i biletów przejazdowych, a także te związane z kontrolą i nadzorem ruchu lotniczego.
 • Wyłączenie z koncepcji not korygujących ale też propozycji faktury korygującej, w której to nabywca towarów i usług miałby inicjować do wystawienia faktury korygującej.
 • Wprowadzenie obowiązku podawania numeru Krajowego Systemu e-Faktur na przelewie – ta kwestia pozostaje bez sankcji.
 • Usunięcie informacji o podleganiu KSeF na białej liście.
 • Wydłużenie „ważności” kursu walutowego do 48 godzin.
 • Możliwość wystawiania e-faktur uproszczonych w KSeF dopiero od 1 stycznia 2025 roku.
 • Złagodzenie kar polegające na: zlikwidowaniu dolnego limitu kary i wprowadzenie miarkowania kar, odroczeniu stosowania sankcji karnoskarbowych do 1 stycznia 2025 r. oraz zniesieniu kar związanych z wadliwością wystawionej faktury.
 • Konieczność wystawiania faktur w procedurze samofakturowania przez zagranicznych kontrahentów oraz dodanie możliwości filtrowania w API po fladze „samofakturowanie”.
 • Doprecyzowano także zasady korekty faktur w przypadku odwołania transakcji. W szczególności zwrócono uwagę na korekty w minus, które mogą być dokonywane na fakturach zagranicznych. Istnieje możliwość dokonania korekty faktury w okresie otrzymania potwierdzenia odbioru dokumentu, a nie na podstawie daty wysłania do KSeF.
 • Doprecyzowano kwestię wystawiania faktur przez podatników zagranicznych, którzy mają w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności. Jeśli wykonywane dostawy ich nie dotyczą, nie są oni zobligowani do wystawiania faktur w KSeF.

Wydawałoby się, że każdorazowe zmiany ustawy powinny rozwiewać nasze wątpliwości. Niestety tak nie jest. Szczegółowe analizy powodują utrzymywanie się lub ich narastanie. Grono ekspertów zastanawia również sam wykaz podmiotów wyłączonych z KSeF, który może obejmować szerszy katalog. Jednak na ten moment nie pozostaje nam nic innego tylko czekać na rozwój prac legislacyjnych i śledzić kolejne zmiany w przepisach dotyczących faktur elektronicznych i KSeF.  

Dlaczego my jako Enovatio mówimy o KSeF?

Jako producent systemu obiegu dokumentów dążymy do tego aby nasz klient uzyskał pełną automatyzację w procesach związanych z obiegiem faktur kosztowych. Dlatego utworzyliśmy integrator KSeF HUB.

KSeF HUB to uniwersalne rozwiązanie, które umożliwia wysyłanie i pobieranie faktur z/do systemu Ministerstwa Finansów. System ten współpracuje z różnymi programami księgowymi, oprogramowaniem do wystawiania faktur, KSeF oraz systemami do obiegu dokumentów, w tym z Enovatio Workflow. KSeF HUB posiada prosty i przejrzysty interfejs, który zapewnia sprawną pracę użytkownikowi. Dodatkowo umożliwia automatyczną komunikację z klientami związaną z wysyłką wizualizacji faktur wraz z załącznikami.

Posiadając system obiegu dokumentów zintegrowany z KSeF oraz systemem finansowo-księgowym, osiągniemy pełną automatyzację procesów. Dzięki temu skrócimy czas obiegu, akceptacji oraz księgowania faktur nawet o 85%. Ostatecznie, zyskamy jedno centralne narzędzie, które pozwoli na procesowanie, akceptację, obsługę oraz archiwizację faktur, a także umożliwi wymianę informacji z systemem KSeF i ERP.

Jeśli chcesz przetestować system obiegu dokumentów Enovatio Workflow w połaczeniu z integratorem e-faktur wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się pod tym linkiem.

Najczęściej czytane

Efektywne zarządzanie projektami oraz realizacja w określonym czasie, zgodnie ze specyfikacją
Efektywne zarządzanie projektami oraz realizacja w określonym czasie, zgodnie ze specyfikacją 2
Efektywne zarządzanie projektami oraz realizacja w określonym czasie, zgodnie ze specyfikacją 3