fbpx
epodpis w elektronicznym obiegu dokumentów

Podpis elektroniczny w systemie obiegu dokumentów i zarządzaniu projektami Enovatio.

Dokonaliśmy integracji z e-podpisem Autenti wszystko po to, abyś mógł w bardzo szybki sposób, z poziomu systemu Enovatio podpisywać dokumenty i nadawać zarówno im, jak i sprawom mocy prawnej.Integracja z Autenti, które nadzorowane jest przez Ministerstwo Cyfryzacji, dotyczy elektronicznego obiegu dokumentów Enovatio Workflow oraz modułu zarządzania projektami Enovatio Projects.

Integracja z podpisem elektronicznym jest funkcjonalnym uzupełnieniem systemu Enovatio, w którym na co dzień pracujesz. Zapewnia sprawne i wygodne podpisywanie dokumentów bez konieczności przesyłania dokumentów kurierem, pocztą lub organizowania spotkań biznesowych. Średni czas od wysłania dokumentu do jego podpisania to zaledwie 15 min. Dokumenty możesz wysyłać do podpisu i podpisywać bezpośrednio z portalu, o każdej porze dnia, w pracy, w domu, w podróży, niezależnie od urządzenia: komputer, tablet, telefon.

Zawsze wszystkim zależy aby wynegocjowane umowy były jak najszybciej podpisane i przekazane do realizacji. Po co czekać i dawać pole do zwątpienia?

To już od Ciebie zależy w jakich procesach elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania projektami będziesz wykorzystywać e-podpis. Masz setki możliwości i scenariuszy. System jest na tyle elastyczny że dostosujesz go do potrzeb swojej organizacji. Oszczędzisz czas swój, kontrahentów i pracowników zaangażowanych w proces obsługi dokumentów (asystentki, sekretarki, archiwisty, osób z grupy projektowej). Skoro oszczędzisz czas to w rezultacie i pieniądze!

W celu zachowania należytej odpowiedzialność prawnej, Autenti obsługuje wszystkie rodzaje podpisów elektronicznych. Wysyłanie dokumentów bezpośrednio do odbiorców, ogranicza ryzyko błędów we wprowadzaniu danych przez pracowników, ale także wycieku informacji. Dokumenty i umowy podpisywane w ten sposób są prawnie wiążące na terenie całej Unii Europejskiej, pozostają w zgodzie z zapisami rozporządzenia eIDAS oraz spełniają wymogi dotyczące formy dokumentowej określone w Kodeksie Cywilnym oraz UOKiK.

W jaki sposób będziesz wysyłać dokumenty do podpisu w systemie Enovatio?

Wystarczy, że zalogujesz się do systemu Enovatio swoim bezpiecznym loginem i hasłem a uzyskasz dostęp do e-podpisu Autenti. Nie musisz uczyć się obsługi nowego rozwiązania by móc podpisywać dokumenty. Nadal będziesz obsługiwać tylko ten system, który już znasz, w którym prowadzisz wszystkie sprawy i projekty.

Dokumenty, które zostały przeprocesowane w systemie Enovatio lub dokumenty zarejestrowane w nim, wysyłasz dzięki opcji „wyślij do podpisu”. Wskazujesz adres e-mail oraz imię i nazwisko odbiorcy. W przypadku firm, należy podać stanowisko adresata, nazwę organizacji oraz numer NIP. Możesz także dodać wiadomość do odbiorcy, określić formę weryfikacji podpisujących oraz w jakiej kolejności mają być składane podpisy. Klikasz wyślij.

Kontrahent lub inna osoba, z którą chcesz podpisać np. umowę nie musi być użytkownikiem systemu Enovatio. Zrobi to, przez w pełni zabezpieczoną przed ujawnieniem danych stronę www.

Po złożeniu wymaganych e-podpisów, system automatycznie pobierze status wysłanego dokumentu oraz podpisane dokumenty. W związku z tym, w ramach portalu Enovatio, możesz przechowywać wszystkie niezbędne umowy i dokumenty oznaczone literą prawa i w każdej chwili sprawnie je odszukać. Potwierdza się ponownie teza, że system Enovatio jest centralnym narzędziem pracy całej organizacji i miejscem na wszystkie dane i dokumenty związane z funkcjonowaniem firmy.

Jakie dokumenty znajdujące się w systemie Enovatio możesz podpisywać przy pomocy Autenti?

Poniżej podajemy listę wszystkich rodzajów dokumentów, które mogą być podpisywane z poziomu modułu elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania projektami Enovatio. Warto zaznaczyć, że system Enovatio posiada funkcję kreatora formularzy. W związku z tym do poniższych dokumentów można stworzyć dedykowane metryki opisujące dokumenty. Jest to przydatne w szczególności w module obiegu i akceptacji dokumentów.

Umowy cywilne

 • Umowa użyczenia
 • Umowa sponsoringu
 • Odwołanie oferty
 • Pełnomocnictwo ogólne
 • Pełnomocnictwo
 • Prokura
 • Umowa przeniesienia własności
 • Umowa o ustanowienie zastawu
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zamiany
 • Umowa dostawy
 • Umowa kontraktacji
 • Umowa najmu
 • Umowa rachunku bankowego
 • Umowa pożyczki
 • Użyczenie
 • Umowa leasingu
 • Dzierżawa
 • Ugoda
 • Umowa renty
 • Darowizna
 • Poręczenie
 • Umowa składu
 • Umowa przechowania
 • Umowa spedycji
 • Umowa przewozu rzeczy
 • Umowa przewozu osób
 • Przyjęcie oferty
 • Umowa agencyjna
 • Umowa komisu

Dokumenty kadrowe – nawiązanie współpracy

 • Umowa o pracę
 • Umowa o pracę tymczasową
 • Umowa o pracę na zastępstwo
 • Przedwstępna umowa o pracę
 • Umowa o pracę na okres próbny
 • List intencyjny
 • Umowa o dzieło z udzieleniem licencji wyłącznej
 • Umowa o zakazie konkurencji z pracownikiem
 • Umowa o dzieło z udzieleniem licencji niewyłącznej
 • Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich
 • Umowa zlecenie
 • Kontrakt menadżerski
 • Umowa kierująca pracownika do pracy za granicą
 • Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Dokumenty kadrowe – wewnętrzne

 • Potwierdzenie powierzenia mienia pracownikowi
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Zaświadczenia dla pracowników (np. wysokość wynagrodzenia na potrzeby banku)
 • Zgoda na potrącenie z pensji
 • List referencyjny
 • Świadectwo pracy
 • Orzeczenie lekarskie
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Opinia o pracowniku
 • Ankiety pracownicze
 • PIT-11, PIT-40
 • Wymierzenie kary porządkowej
 • Przyznanie nagrody
 • Rachunek wykonawcy lub zleceniobiorcy
 • Protokół zdawczo-odbiorczy
 • Karta ewidencji czasu pracy
 • Zawiadomienie o nieobecności w pracy
 • Wniosek urlopowy
 • Rozliczenie delegacji
 • Polecenie wyjazdu służbowego
 • Karty przydziału
 • Pełnomocnictwo dla pracownika lub zleceniobiorcy
 • Polityka szkoleniowa
 • Dokumentacja dotycząca ubezpieczenia grupowego
 • Umowa ubezpieczenia
 • Skierowanie na wstępne, okresowe lub kontrolne badania lekarskie
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP
 • Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Regulamin wynagradzania, regulamin premiowania
 • Regulamin pracy
 • Zakres obowiązków

Nieruchomości

 • Zawiadomienie o zebraniu właścicieli lokali
 • Umowa rezerwacyjna
 • Przekazanie nieruchomości
 • Umowa najmu lokalu
 • Informacje o zmianach w opłatach
 • Umowa pośrednictwa sprzedaży / najmu
 • Umowa o roboty budowlane

Ubezpieczenia

 • Potwierdzenie cesji praw do odszkodowania
 • Porozumienie faktoringowe z klauzulą del credere
 • Porozumienie faktoringowe z klauzulą eksportową
 • Umowa agencyjna (ubezpieczenia) z klauzulą del credere
 • Umowa agencyjna (ubezpieczenia) z klauzulą zakazu konkurencji
 • Pełnomocnictwo do zawierania umów ubezpieczeniowych
 • Porozumienia z brokerami
 • Pełnomocnictwo do wykonywania czynności brokerskich
 • Porozumienie faktoringowe z cesją wierzytelności
 • Trójstronne porozumienie faktoringowe
 • Umowa ubezpieczenia należności
 • Umowa agencyjna (ubezpieczenia)
 • Umowa generalna (gwarancje ubezpieczeniowe)

Inne

 • Potwierdzanie sald
 • Umowa ratalna
 • Umowa na przechowywanie komórek macierzystych
 • Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
 • Oświadczenie podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zgoda udzielana przy przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Umowy o świadczenie usługi ochrony
 • Tłumaczenie przysięgłe
 • Pozwy Sądowe
 • Umowa o ustanowienie administratora hipoteki
 • Uchwały w spółkach
 • Umowa pośrednictwa pracy
 • Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 • Zgłoszenie wypadku w pracy
 • Korekta faktury
 • Wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej/ umowy o współpracę
 • Deklaracje VAT, CIT, JPK
 • Sprawozdania finansowe
 • Opcja na akcje (ESOP ) – umowa przedwstępna
 • Opcja na akcje (ESOP ) – oferta
 • Wniosek o wpis zmiany w KRS
 • Karty szkolenia BHP wstępnego
 • Karty szkolenia BHP stanowiskowego
 • Instrukcje BHP
 • Karta oceny ryzyka pracy
 • Akceptacja noty korygującej
 • Noty korygujące
 • Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Umowa spółki cywilnej
 • Umowa ubezpieczenia osobowego
 • Umowa ubezpieczenia majątkowego
 • Umowa o zachowaniu poufności.

Źródło: www.autenti.com 

Najczęściej czytane

Efektywne zarządzanie projektami oraz realizacja w określonym czasie, zgodnie ze specyfikacją
Efektywne zarządzanie projektami oraz realizacja w określonym czasie, zgodnie ze specyfikacją 2
Efektywne zarządzanie projektami oraz realizacja w określonym czasie, zgodnie ze specyfikacją 3