fbpx
Home / Obieg wniosków HR
System akceptacji urlopów

Wniosek urlopowy

Formularz wniosku urlopowego uwzględnia szczegóły dotyczące urlopu oraz daje możliwość delegowania zastępstw na miejsce pracownika. Każdy pracownik ma dostęp do przejrzystego raportu dostępnego/wykorzystanego urlopu.

Natychmiastowe składanie wniosku urlopowego, przejrzystość ścieżki akceptacji, automatyczne przeliczanie i brak konieczności upominania się o podpisanie papierowej wersji wniosku, daje duży komfort i oszczędność czasu wszystkim zaangażowanym w udzielanie urlopu.

Wniosek o delegację i zaliczkę

Precyzyjnie zaplanowana delegacja, zaliczki, diety, ryczałty, sprawna akceptacja podróży służbowej, a po powrocie jej rozliczenie. To faktyczny scenariusz, który idzie w parze z wdrożeniem modułu delegacji Enovatio w Twojej firmie.

System usprawni zarządzanie podróżami służbowymi, zoptymalizuje koszty z nimi związane, wesprze dział personalny, a w ostateczności także dział księgowości.

Rozliczenie delegacji HR
Raporty urlopów i delegacji

Automatycznie generowane raporty

Każdy pracownik ma dostęp do przejrzystego raportu wykorzystanych dni urlopu, zaś kadra zarządzająca zbiorczy raport absencji pracowników (więcej o raportach).

Raporty wyeksportowane do formatu .xls lub .pdf., mogą posłużyć jako załącznik do świadectw pracy byłych pracowników.

Zgodność ze strukturą i przepisami

Zarówno weryfikacja jak i akceptacja wniosków HR odbywa się zgodnie z istniejącą strukturą organizacyjną, polityką urlopową firmy oraz Kodeksem Pracy.

Ścieżki obiegu wniosków ustalane są zgodnie z wymogami Twojej firmy.

W przypadku zmian procedur biznesowych masz możliwość modyfikacji istniejących ścieżek obiegu.

Kreator wniosków i delegacji
Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przygotuj firmę na KSeF i skróć proces obsługi efaktur nawet o 85%. Miej jedno centralne miejsce do obsługi faktur zintegrowane z KSeF, ERP i systemem obiegu dokumentów