fbpx

Krajowy System eFaktur (KSeF) stawia ograniczenia w obsłudze faktur
(ale mamy na to rozwiązanie)

Przejście na Krajowy System e-Faktur wymusza na firmach adaptację procesów sprzedażowych i zakupowych do wymogów prawa.
Ponadto funkcjonalność ministerialnego KSeF stawia zasadnicze ograniczenia w obsłudze faktur takie jak:

 • KSeF nie będzie wysyłał plików z fakturami ani powiadomień do nabywców
 • brak możliwości dodawania załączników do faktur i znaków graficznych (logo, schematy, znaki firmowe)
 • odrzucenie faktury przez KSeF ze względu na błąd techniczny, nie będzie skutkowało otrzymaniem specyfikacji błędu a jedynie informacją, że taki wystąpił
 • odbieranie i wysyłanie plików jedynie przez uprawnione i zgłoszone do KSeF osoby
 • dopiero poprawnie zarejestrowany w KSeF dokument, można nazwać fakturą (zmiana definicji faktury)
 • brak powiadomień o otrzymaniu faktury przez kontrahenta

Czy na pewno możesz polegać na obsłudze faktur przez ERP?

 • W jaki sposób nastąpi weryfikacja faktury kosztowej pod względem formalnym np. od strony potwierdzenia wykonania usługi
 • Czy Twój zagraniczny system ERP obsługuje KSeF?

Zautomatyzuj i bezproblemowo obsługuj obieg faktur zintegrowany z KSeF i ERP
Skróć czas obsługi nawet o 85%. Dokonasz tego dzięki KSeF HUB

Uzyskasz sprawny przepływ danych między systemem księgowym, oprogramowaniem do wystawiania faktur oraz KSeF

Zautomatyzujesz komunikację z klientami związaną z wysyłką wizualizacji faktur wraz z załącznikami

Utworzysz jedno centralne miejsce obsługi faktur kosztowych i sprzedażowych bez tracenia czasu na powtarzające się czynności

Automatycznie zaimportujesz faktury zakupowe do systemu obiegu dokumentów oraz systemu księgowego

KSeF HUB dostosowany do wymogów prawa, zintegruje i usprawni pracę nie tylko księgowości

Obsługuje faktury kosztowe

Obsługuje faktury sprzedażowe

 • Automatycznie przygotowuje pliki w formie xml
 • Automatycznie wysyła pliki do KSeF
 • Monitoruje statusy wysyłanych plików
Ksef HUB automatyczne pobieranie faktur do systemu obiegu dokumentow

Rewolucja w fakturowaniu połączona z KSeF HUB to szansa na rozwój firmy i uproszczona rzeczywistość

 • KSeF HUB obsługuje pliki o różnej strukturze i formacie w tym .pdf
 • Daje możliwość także ręcznego importowania faktur z dysku komputera
 • Powoduje przejrzystość procesów i intuicyjny interfejs użytkownika
 • Cyklicznie i automatycznie importuje dane do aplikacji
 • Wysyła powiadomienia mailowe do osób obsługujących procesy
 • Umożliwia proste zarządzanie uprawnieniami
 • Nadaje odpowiedni obieg dedykowanym dokumentom

Automatyczna obsługa
faktur z integratorem KSeF HUB

▲ Zwizualizowane faktury automatycznie pobrane z KSeF

▲ Jedno centralne miejsce, w którym obsługujesz, procesujesz i przygotowujesz faktury do księgowania

▲ Raz sczytane dane przenikają do innych procesów

▲ Generowanie paczki przelewów, dzielone płatności i przesyłanie danych do ERP

▲ Szybki i przejrzysty proces akceptacji wg. Twoich ścieżek

▲ Płynna komunikacja i minimum błędów

▲ Łatwa definicja uprawnień na poziomie jednego narzędzia

Którą wersję
obsługi faktur wybierasz?

Obsługa bez automatyzacji
obiegu faktur

▼ Ręczne pobieranie faktur ustrukturyzowanych xml

▼ Kilka narzędzi do obsługi faktur

▼ Powielanie czynności

▼ Przepisywanie danych do ERP i innych systemów

▼ Mozolny, chaotyczny proces akceptacji zazwyczaj przez e-mail

▼ Błędy, niedomówienia i utrata informacji

▼ Nadawanie uprawnień w każdym systemie

Automatyczna obsługa faktur z integratorem KSeF HUB w trzech krokach

System obiegu faktur kosztowych z KSeF

1. Automatyczne pobranie eFaktur z KSeF

Nie musisz logować się do Krajowego Systemu eFaktur. Wszystkie faktury znajdziesz w systemie Enovatio wraz z unikalnym numerem KSeF oraz statusem dokumentu.

Nawet jeśli obsługujesz kilka spółek, faktury trafią do dedykowanej Kancelarii.

W razie potrzeby szybko odszukasz dokument dzięki filtrom i sortowaniu.

2. Opis, akceptacja, dekretacja w Enovatio Workflow

Dane z faktury takie jak: numer, wartości netto / brutto, daty są automatycznie sczytywane, a metryka dokumentu uzupełniana. Dzięki temu sprawnie dokonasz dekretacji finansowo-księgowej, która jest zgodna z analityką planu kont.

Raz zarejestrowane dane przenikają do innych modułów: budżety, projekty, zamówienia, paczka przelewów, raporty.

Sprawnie procesuj i archiwizuj faktury wg. ścieżek akceptacji i reguł uwzględniających kwoty graniczne akceptacji i strukturę organizacyjną firmy.

System powiadomi o konieczności podjęcia kroku przez daną osobę w sekcji to-do list.

3. Przesłanie danych do ERP

Jeśli potrzebujesz utwórz harmonogram płatności i podziel jedną należność na kilka transz.

Wygeneruj paczę przelewów by jeszcze szybciej zamknąć obsługę faktur.

Rozpisana i zaakceptowana faktura trafia do bufora systemu finansowo – księgowego ERP z uwzględnieniem słowników i planem kont.

Zwróć uwagę jaka to oszczędność czasu!

Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przygotuj firmę na KSeF i skróć proces obsługi efaktur nawet o 85%. Miej jedno centralne miejsce do obsługi faktur zintegrowane z KSeF, ERP i systemem obiegu dokumentów

Integracja systemów KSEF z rozwiązaniami ENOVATIO – maksymalizuj efektywność Twojej firmy

Oprogramowanie Enovatio oferuje nie tylko zaawansowane rozwiązania w zakresie systemu obiegu dokumentów i zarządzania projektami wewnątrz firmy. Narzędzie zapewnia również pełną integrację systemu księgowego stosowanego w przedsiębiorstwie z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Możliwości systemu usprawniają przepływ i analizę dokumentacji księgowej w wewnętrznych strukturach firmy oraz ich wysyłkę do zewnętrznych instytucji. 

Integrator KSeF umożliwia automatyczne i bezproblemowe przesyłanie wielu faktur elektronicznych bezpośrednio do KSeF. Rozwiązanie gwarantuje zgodność dokumentów z obowiązującymi przepisami oraz pozwala ograniczyć czas niezbędny do obiegu i obsługi faktur nawet o 85%! Z pomocą programu przedsiębiorstwa mogą znacznie przyspieszyć przesyłanie dokumentów, zredukować ryzyko błędów do minimum i zwiększyć transparentność finansową.

Integracja z KSeF umożliwia kompleksowe zarządzanie fakturami sprzedażowymi oraz kosztowymi, komunikację i wysyłkę dokumentów do klientów oraz monitoring statusów plików w jednym miejscu.

Zrewolucjonizuj obsługę faktur z ENOVATIO – prostota i efektywność w jednym miejscu

Dzięki integracji z systemem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), systemami ERP oraz możliwością dopasowania narzędzia do indywidualnych rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwie, Enovatio stanowi główny punkt zarządzania wszystkimi dokumentami księgowymi. Program zapewnia także płynność i efektywność procesów finansowych.

Nasz system do obsługi faktur umożliwia automatyzację wielu zadaniach związanych z obsługą i wysyłką dokumentacji – od ich generowania, przez wizualizację, automatyczne księgowanie plików o różnych formatach, po archiwizację dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Automatyzacja powtarzalnych procesów redukuje czas pracy poświęcony na rutynowe operacje księgowe nawet o 85%. 

Narzędzie pozwala na udzielanie uprawnień pracownikom odpowiedzialnym za przepływ faktur oraz wykorzystuje raz pobrane dane do innych procesów. Możliwość śledzenia historii każdego dokumentu, powiadomienia mailowe o bieżących zmianach i dostęp do szczegółowych danych w każdym momencie znacznie ułatwiają kontrolę nad finansami firmy.

Odkryj nową ewolucję zarządzania firmą z programem do obsługi KSEF od ENOVATIO

Program Enovatio Workflow służy do zarządzania dokumentacją firmową i zaprojektowano go z myślą o integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), systemami ERP oraz indywidualnymi aplikacjami stosowanymi w przedsiębiorstwie. Tak złożone rozwiązanie zapewnia sprawny przepływ faktur, dokumentów i plików między różnymi działami firmy, ponadto umożliwia automatyzację rutynowych czynności.

Integracja z KSEF umożliwia zachowanie obecnych procesów akceptacyjnych oraz pełne ich zautomatyzowanie. Program Enovatio znacznie skraca czas potrzebny na tworzenie, przetwarzanie i wysyłkę faktur oraz zapewnia ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i rachunkowości. W przypadku odrzucenia dokumentu przez KSeF, system Enovatio informuje pracownika, jakie nieprawidłowości pojawiły się w danej e-fakturze i ułatwia szybkie naniesienie poprawek. Możliwe jest również automatyczne pobieranie faktur z KSeF

Z pomocą systemu Enovatio, obsługa faktur w Twojej firmie stanie się prostsza niż kiedykolwiek! Wypróbuj bezpłatnie wersję próbną Integrator KSeF i sprawdź, jak narzędzie pomoże usprawnić zarządzanie dokumentami w Twojej firmie.

Enovatio Workflow – Twój nowoczesny program do zarządzania e-fakturami

Szukasz sposobów na usprawnienie księgowości w Twojej firmie? Enovatio Workflow to narzędzie polecane przedsiębiorstwom, korporacjom oraz firmom z różnych sektorów, które chcą zarządzać e-fakturami, automatycznie pobierać faktury z KSeF szybko i bez problemów. Program do e-faktur usprawnia procesy finansowe w każdej firmie, odciąża specjalistów od żmudnej, ręcznej pracy oraz redukuje ryzyko pojawienia się błędów w dokumentach do minimum. Narzędzie zwiększa również dokładność danych i obniża koszty operacyjne, m.in. dzięki opcji automatycznego pobierania i uzupełniania dokumentów oraz usprawnieniu przesyłania faktur wewnątrz przedsiębiorstwa oraz między klientami czy organami państwowymi.

Program do e-faktur Enovatio Workflow można zintegrować z już istniejącymi systemami księgowymi i ERP w Twojej firmie. Dzięki temu dane w raportach czy dokumentach są ze sobą zgodne, a pracownicy nie muszą po kilka razy wprowadzać tych samych informacji do systemu. Oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi przepisami, zapewnia również bezpieczeństwo danych, np. przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich lub ich utratą.

Program do zarządzania e-fakturami to idealne narzędzie do automatyzacji codziennych zadań. Wykorzystaj Enovatio Workflow w swojej firmie i przekonaj się, jak rozwiązanie usprawni pracę Twojego zespołu oraz pozwoli zwiększyć wydajność całego przedsiębiorstwa.

Tagi stronyksef integracja, obsługa faktur, ksef program, e-faktury program