fbpx

Elektroniczny obieg dokumentów z KSeF

obsługuje procesy biznesowe:

System elektronicznego obiegu dokumentów to też obieg faktur kosztowych i ulga dla działu księgowości

Obieg faktur kosztowych
(także z KSeF)

Elektroniczny obieg faktur przyspieszy proces dekretowania, akceptacji i księgowania faktury nawet o 85%. Wyeliminujesz powtarzalną pracę, zwiekszysz kontrolę wydatków, usprawnisz przepływ informacji i danych w swojej firmie.

Integracja z ERP w pełni zautomatyzuje proces księgowania i wymiany danych.

Zaś integracja z KSeF umożliwi automatyczne pobieranie faktur xml, ich wizualizację i eksport faktur, a przy tym zachowasz odpowiedni obieg bez koniczności zmieniania procesów biznesowych.

System elektronicznego obiegu dokumentów to też obieg zapotrzebowań i zamówień

Obieg zapotrzebowań
i zamówień

Usprawnisz obsługę zapotrzebowań i zarządzanie zamówieniami. Będziesz mogł zwiększyć kontrolę kosztów zanim one powstaną, dokonać optymalizacji i trzymać ustalony budżet.

Ponadto zautomatyzujesz proces przekazania faktury wynikający z zamówienia i zapomnisz o przestojach w biznesie.

Elektroniczny system obiegu dokumentów obsługuje też obieg kontraktów

Obieg
umów

Wdrożenie systemu przyspieszy proces tworzenia, negocjacji, akceptacjii podpisywania umów (przez podpis elektroniczny). Będziesz mieć możliwość wersjonowania dokumentów i przywracania wcześniejszych wersji.

Uzyskaj centralne miejsce przechowywania kontraktów z ustalonym obiegiem dokumentów i bezpieczny dostęp online. Nadawaj uprawnienia do dokumentów i podpinaj je pod różne procesy. Zyskaj lepszą kontrolę nad terminami i dokumentacją.

Aby wpuścić pismo wersji papierowej w obieg dokumentów należy przejść przez proces wprowadzania dokumentów i rejestr pism przychodzących przez skanowanie dokumentów.

Obieg
korespondencji

System zarządzania dokumentami obsługuje także obieg korepondencji przychodzącej, wychodzącej i zapewni Twojej firmie szybkie ukończenie tematu i zadowolenie obu stron.

System EOD usprawni dystrybucję, katalogowanie i archiwizację korespondencji całej firmie oraz umożliwi wyszukiwanie dokumentów wraz z jego historią zaledwie w kilka sekund. Oprogramowanie wyeliminuje także ryzyko ich zaginięcia.

Proces obiegu dokumentów w firmie to też obieg reklamacji i łatwy dostęp nawet podczas pracy zdalnej.

Obieg
reklamacji

Elektroniczny obieg dokumentów to także obsługa reklamacji i znaczne ich przyspieszenie. To już od Ciebie zależy jaki ustalisz proces obiegu dokumentów reklamacyjnych i powiadomień o statusie. Oprogramowanie pod tym kątem jest bardzo elastyczne. Tu utworzysz centralną ewidencję przebiegu obsługi reklamacji i zachowasz pełną historię zgłoszenia. Dzięki określaniu typów i raportowaniu szybko zidentyfikujesz wadę danego produktu.

Document management system a w nim repozytorium dokumentów i odwzorowany tradycyjny obieg dokumentów

Repozytorium
dokumentów

Standardowym modułem systemu elektronicznego obiegu dokumentów jest repozytorium. Tu znajdować się będzie centralne miejsce ich przechowywania, niezależnie od realizowanych procesów biznesowych. Repozytorium może być miejscem zeskanowanych i odpowiednio sklasyfikowanych plików lub miejscem startu obiegu dokumentów w firmie. Odpowiednie uprawnienia dokumentów zapewniają bezpieczeństwo danych i właściwy przepływ informacji.

Automatyzacja procesów i zmniejsze koszty związane z obsługą dokumentów w przedsiębiorstwie

Zautomatyzuj pracę całej organizacji za pomocą jednego narzędzia

Niezależnie od ilości spółek, jednostek organizacyjnych, zaawansowanych procesów, skieruj pracę związaną z obiegiem dokumentów w jedno centralne miejsce jakim jest system Enovatio Workflow.

Funkcja OCR, reguły, ścieżki akceptacji, przejrzystość danych oraz automatyczne przeliczniki, ustandaryzują i przyspieszą procesy obiegu dokumentów. Przenikające się dane spowodują, że unikniesz powielania czynności na poziomie całej Twojej organizacji.

Elektroniczny obieg dokumentów zintegrowany z Krajowym Systemem eFaktur (KSeF) skraca obsługę efaktur nawet o 85% i zapewnia sprawną pracę wszystkich pracowników uczestniczących w tym procesie. Integrator Enovatio KSeF HUB zapewnia automatyczną komunikację z klientami związaną z wysyłką wizualizacji efaktur wraz z załącznikami oraz automatyzację w wysyłaniu i pobieraniu faktur z/do systemu Ministerstwa Finansów.

Kluczowe cechy systemu obiegu dokumentów z KSeF

ENOVATIO WORKFLOW

Obieg dokumentów w firmie dostępny także na urządzeniach mobilnych i łatwy sposób pracy wszystkich pracowników

OCR odczytywanie treści
z plików graficznych i .pdf

Dzięki temu m.in. formularze są automatycznie wypełniane danymi z faktur i innych dokumentów.

Niezawodny silnik workflow to sprawna akceptacja dokumentów niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa

Niezawodny silnik
workflow

dzięki któremu procesy obiegów dokumentów idą zawsze po Twoich ustalonych ścieżkach, a dokumenty trafiają do właściwych osób, w odpowiednim czasie.

Wydajność zarządzania dokumentami na poziomie Enterprise

Wydajność na poziomie Enterprise

umożliwia obsługę milionów dokumentów w krótkim czasie. Oprogramowanie zaprojektowane z myślą o obsłudze wielu procesorów i dużej ilości pamięci.

elektroniczny obieg dokumentów i jego elastyczność

Elastycznność
systemu

pozwala na dokonywanie zmian w procesach obiegu dokumentów, formularzach, uprawnieniach bezpośrednio przez Twoją firmę oraz zmian w integracji. System rozwiązuje problemy z jakimi się borykasz.

Elektroniczny obieg dokumentów i jego przejrzysty interface

Przejrzysty
interface

w połaczeniu z procentowymi wskaźnikami postepu prac, licznikami, wykresami, sumie wartości i użytym kolorom, zapewnia zwiększenie skuteczności pracy i sprawniejsze podejmowanie decyzji.

Elektroniczny obieg dokumentów wraz z integracją

Integracja z systemami
ERP i FK

daje rozszerzony zakres wymiany informacji – dane przenoszone są zgodnie z rozpisaniem (względem kont księgowych, centrów powstawania kosztów, schematów księgowych lub produktów). Konkurencyjne systemy często zapewniają tylko przeniesienie danych nagłówkowych.

Elektroniczny obieg dokumentów posiada funkcję obsługi wielu spółek wówczas zarządzanie dokumentami przynosi szereg korzyści

Wielospółkowość

czyli obsługa wielu spółek z poziomu jednego konta, bez konieczności przelogowywania się. System uwzględnia rozdzielenie uprawnień do procesów każdej spółki. Dany dokument trafi zawsze do osoby odpowiedzialnej za pracę nad nim.

Elektroniczny obieg dokumentów i workflow designer

Obiegi dokumentów
i workflow designer

Ścieżki obiegi dokumentów i akceptacji ze względu na różne typy dokumentów i procesy biznesowe. Możesz sam projektować krop po kroku: wymuszać dodanie komentarza, dokumentów do projektu, załącznika, wysłanie maila etc. Konkurencyjne systemy jedynie opierają działanie workflowów na zmianie statusów i przejście dokumentu do kolejnej osoby.

Dostosujesz formularze dla dokumentów wersji elektronicznej

Projektant
formularzy

umożliwia szybkie utworzenie od podstaw lub dostosowanie formularzy do wciąż rozwijającej się organizacji. Edytowanie statusów, dodawanie nowych pól oraz zakładek – na zasadzie drag&drop.

Integracja z KSeF
(Krajowym Systemem eFaktur)

umożliwia automatyczne pobieranie faktur xml z KSeF i ich wizualizację. Zachowasz przy tym prawidłowy obieg efaktur, gdzie księgowość otrzymuje komplet przeprocesowanych dokumentów gotowych do księgowania (ministerialne KSeF powoduje odwrócony obieg faktury i wydłuża jej obsługę). System dostosowany do wymogów prawnych.

Elektroniczny obieg dokumentów a w nim raporty w formie cyfrowej wszystkich działów organizacji

Raporty w czasie
rzeczywistym

Śledzisz rzeczywiste dane i masz pełną kontrolę nad dokumentacją z każdego miejsca, z którego pracujesz.

Jedno miejsce zbiorczych danych, logiczna struktura oraz transparentność wpłynie na szybsze podejmowanie trafnych decyzji.

Integracja ERP / FK I
Elektroniczny obieg dokumentów

Integracja obiegu dokumentów i systemu ERP eliminuje konieczność ręcznego przepisywania danych, duplikaty indeksów oraz rozbieżność danych. To usprawnia pracę księgowości i zasadniczo wpływa na obniżenie kosztów.

System obiegu dokumentów integrujemy w taki sposób by zapewnić klientowi rozszerzony zakres wymiany informacji – dane przenoszone są zgodnie z rozpisaniem na konta księgowe, MPK, schematy księgowe lub nawet rozpisanie na produkty. Konkurencyjne systemy, zapewniają czesto, tylko przeniesienie danych nagłówkowych.

Najczęściej Enovatio Workflow integrujemy i umożliwiamy wymianę informacji z systemami: enova365, Symfonia Premium/Forte, Comarch Optima, XL, SAP, RAKS SQL, Humansoft, Microsoft Dynamics 365, Exact, Rewizor Nexo, GT, Streamsoft, Asseco Wapro ERP FaKiR ale również z innymi rozwiązaniami jak KSeF, bank, podpis elektroniczny.

Elektroniczny system obiegu dokumentów i integracja z systemami finansowo księgowymi w przedsiębiorstwie

W czym system elektronicznego obiegu dokumentów
Enovatio jest lepszy od innych?

NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY

Większa elastyczność – system eod dostosowany do twoich potrzeb by rozwiązywać konkretne problemy w codziennej pracy (elektroniczny obieg dokumentów, formularze, słowniki, integracje,uprawnienia, dodatkowe funkcjonalności, wielojęzyczność etc.)

Workflow designer – prosty i przejrzysty umożliwiający osobie nie-technicznej zaprojektowanie / edycję workflowów i wielopłaszczyznową konfigurację procesów wraz z uzględnieniem warunków. Konkurencyjne rozwiązania opierają działanie workflowów na zmianie statusów i przejście dokumentu do kolejnej osoby.

Wielospółkowość – obsługa wielu spółek bez konieczności przelogowywania się. Nadawanie odpowiednich uprawnień użytkowników końcowych i bezpieczeństwo danych.

Integracja z systemami ERP, FK – Konkurencja zapewnia często jedynie przeniesienie danych nagłówkowych, nasza integracja jest zaawansowana.

Integracja z KSeF – pobieranie faktur ustrukturyzowanych xml i wysyłka plików xml, które w KSeF staną się fakturą. Zamiast kilku systemów będziesz mieć centralne miejsce do obsługi FV kosztowych i sprzedażowych, a przy tym zachowasz ustalony obieg dokumentów w firmie.

Integracja z NBP, VIES, GUS, MF – biała lista podatników, bank – przelewy, integracja z podpisem elektronicznym, OCR i Twoim rozwiązaniem. Wszystko po to, abyś uzyskał automatyzację i oszczędność czasu i minimalizował ryzyko pomyłek.

Obieg zapotrzebowań i rozpisywanie dokumentów kosztowych z zamówieniami zakupu. Skrócisz czas procesowania zapotrzebowań i zakupów oraz zwiększysz kontrolę kosztów zanim one powstaną.

Zarządzanie projektami i budżetami – uwzględniając proces obiegu dokumentacji i rozpisywanie kosztów na projekty i pozycje budżetowe. System informatyczny Enovatio i jego funkcjonalność zautomatyzuje pracę w każdej firmie.

Obsługa zastępstw -. Gdy ktoś będzie na urlopie, elektroniczny obieg dokumentów nie zatrzyma się ponieważ osoba delegowana na zastępstwo będzie musiała podjąć odpowiednią akcję.

Zaawansowany kreator formularzy (form designer) – wiemy, że formularze będą dostosowywane do wymagań zmieniającej się organizacji więc sam będziesz mógł tworzyć je i zmienić we własnym zakresie bez konieczności pomocy programistów.

Na rynku IT od 21 lat i zaufanie licznych klientów, którzy posiadają elektroniczny obieg dokumentacji i zarządzania projektami. Wdrażamy to co rzeczywiście działa i zapewnia sukces w realizacji zakładanych celów klienta.

Umiarkowana cena – koszty skalkulowane są tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak wygląda wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów ENOVATIO?

Wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów i łatwy sposób zarządzania wieloma dokumentami w każdej firmie

Koszty
systemu obiegu dokumentów?

Koszty naszego systemu skalkulowane są tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich organizacji. Wśród naszych klientów znajdują się nawet niewielkie firmy, które, korzystając z aplikacji, budują swoją konkurencyjną przewagę już na początkowym etapie rozwoju.

Jeśli interesuje Cię koszt oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z integracją ERP, FK i KSeF lub innymi rozwiązaniami, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Opowiedz nam o wyzwaniach, przed którymi stoisz, abyśmy mogli pomóc w sprawnym rozwoju Twojej firmy przez wdrożenie programu do obiegu dokumentów Enovatio.

Dowiedz się więcej

NA TEMAT ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowanego z KSeF

Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przygotuj firmę na KSeF i skróć proces obsługi efaktur nawet o 85%. Miej jedno centralne miejsce do obsługi faktur zintegrowane z KSeF, ERP i systemem obiegu dokumentów

Zrewolucjonizuj obieg dokumentów w Twojej firmie z systemem ENOVATIO Workflow

Systemy obiegu dokumentów pozwalają przedsiębiorstwom osiągnąć wysoką wydajność pracy, usprawnić procesy zachodzące wewnątrz firmy oraz ułatwiają pracownikom dostęp do niezbędnych plików, nawet tych archiwalnych. Enovatio Workflow to zaawansowany system spełniający wszystkie powyższe zadania. Umożliwia on zarządzanie projektami, płynny obieg dokumentów w całej firmie, ponadto jest zintegrowany z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).

Rozwiązanie, jakim jest Enovatio Workflow, zaprojektowano z myślą o potrzebach nowoczesnych przedsiębiorstw, które szukają sposobów na optymalizację i automatyzację wewnętrznych procedur. System obiegu dokumentów Enovatio Workflow usprawnia przepływ informacji między poszczególnymi działami firmy, zmniejsza tym samym ryzyko błędów związanych z ręcznym przetwarzaniem dokumentów, skraca czas realizacji zadań i w dużym stopniu obniża koszty operacyjne. Dzięki integracji z systemem KSeF, przedsiębiorstwa mogą łatwo i szybko zarządzać e-fakturami w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami podatkowymi.

Nasi eksperci zapewniają wsparcie na każdym etapie wdrażania i użytkowania systemu do obiegu dokumentów. Możesz mieć pewność, że wprowadzone rozwiązania przyniosą Twojej firmie oczekiwane korzyści i będą wspierać dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

ENOVATIO – Przekształć swoje biuro w cyfrową przestrzeń z naszym oprogramowaniem do obiegu dokumentów

Zaprojektowane przez nas oprogramowanie pozwala przedsiębiorstwom z różnorodnych branż działać w przestrzeni cyfrowej w sposób nowoczesny i niezależny. Enovatio Workflow to system kompatybilny z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), który pozwala na płynne przesyłanie dokumentów zarówno między pracownikami firmy, jak i zewnętrznymi wspólnikami. Oprogramowanie do obiegu dokumentów wpływa m.in. na zwiększenie efektywności operacyjnej, oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Twoi pracownicy nie muszą już ręcznie przetwarzać dużej liczby dokumentów, co wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów i ich dalszego powielania przez kolejne osoby. Oprogramowanie Enovatio Workflow automatyzuje i usprawnia obieg dokumentacji, co zmniejsza ryzyko pomyłek. Powtarzalne czynności mogą odbywać się poprzez system, a pracownicy będą mogli wykorzystać zaoszczędzony czas na ważniejsze obowiązki. Oprogramowanie zapewnia również szybki dostęp do zarchiwizowanych dokumentów oraz faktur. Z jego pomocą zespoły mogą w efektywny sposób koordynować swoje działania i realizować zadania w wyznaczonym terminie.

ENOVATIO – Przekształć swoją firmę z elektronicznym obiegiem dokumentów

Współczesny rynek wymaga od przedsiębiorstw błyskawicznego działania i elastyczności. Firmy, które potrafią adaptować się do zmian zachodzących w branży lub na rynku, lepiej radzą sobie z wyzwaniami i mogą osiągać wysoką efektywność nawet w niesprzyjających okolicznościach. Elektroniczny obieg dokumentów to duży krok w kierunku cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych – rozwiązanie pozwala wyprzedzić działania konkurencji oraz usprawnia pracę wszystkich pracowników, którzy korzystają na co dzień z wielu elektronicznych plików i danych. 

System Enovatio Workflow w maksymalnym stopniu upraszcza i przyspiesza procesy związane z tworzeniem, zatwierdzaniem, przesyłaniem i archiwizacją dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa. Pracownicy mogą zredukować czas poświęcony na przetwarzanie i obsługę dokumentacji m.in. za pomocą specjalnych funkcji dostępnych w oprogramowaniu, możliwości ustawienia odpowiednich reguł i ścieżek oraz wykorzystania automatycznych przeliczników. Wszystko to zmniejsza ryzyko popełnienia błędów i zwiększa przejrzystość procesów.

Enovatio Workflow można zintegrować z systemem fakturowo-księgowym, z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) oraz z wieloma innymi narzędziami funkcjonującymi w Twojej firmie. To gwarantuje zgodność działania przedsiębiorstwa z aktualnymi regulacjami i przepisami podatkowymi.

Zoptymalizuj workflow faktur z rozwiązaniami ENOVATIO

Dzięki kompleksowemu oprogramowaniu, jakim jest Enovatio Workflow, obieg faktur w Twojej firmie może przebiegać sprawniej i w sposób w pełni zautomatyzowany. Rozwiązanie sprawia, że transakcje przetwarzane są szybciej, ryzyko błędów zostaje zredukowane do minimum, a efektywność operacyjna Twojego przedsiębiorstwa może stale wzrastać.

Oferujemy zaawansowane narzędzia do zarządzania dokumentów finansowych. W ramach jednego konta można obsługiwać kilka spółek i generować, księgować oraz archiwizować elektroniczne faktury według odpowiedniego podziału. System współpracuje ponadto z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) oraz systemem ERP i FK, co jeszcze bardziej upraszcza procesy związane z obiegiem dokumentów.

Nasze rozwiązanie umożliwia również wprowadzenie zdefiniowanych przez użytkownika reguł i procedur zatwierdzania dokumentów, co znacznie podnosi poziom kontroli nad procesami zachodzącymi w firmie. Pracownicy mogą także dodawać zadania dla innych osób, komentarze i załączniki do dokumentów itp. Użytkownicy mają stały dostęp do aktualnych informacji oraz raportów w czasie rzeczywistym.

Nie masz pewności, czy rozwiązanie jest dla Ciebie? Możesz przetestować wersję demo programu podczas indywidualnej prezentacji, by poznać jego możliwości.

Zrewolucjonizuj obieg dokumentów w swojej firmie z ENOVATIO

Enovatio Workflow to innowacyjny system umożliwiający sprawny i płynny obieg dokumentów firmowych. Program oferuje kompleksowe rozwiązania pozwalające m.in. na zarządzanie dokumentacją oraz projektami, automatyzację przepływu plików i redukcję powtarzalnych procesów, księgowanie i akceptację faktur oraz komunikację między pracownikami.

W systemie dostępne są takie możliwości, jak automatyczne generowanie dokumentów, ich elektroniczne zatwierdzanie, dodawanie zadań do dokumentów, dystrybucja oraz archiwizacja plików. Enovatio Workflow jest zintegrowane z:

  • ERP, co ułatwia księgowanie i wymianę danych;
  • KSeF, dzięki czemu faktury mogą być automatycznie pobierane i eksportowane;
  • możliwa jest również integracja z systemami aktualnie wykorzystywanymi w Twojej firmie. 

Oferujemy naszym klientom gotowe rozwiązania oraz wsparcie podczas wdrażania systemu obiegu dokumentów i jego integracji z innymi narzędziami. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możesz usprawnić przepływ dokumentacji w Twojej firmie dzięki Enovatio Workflow.

Tagi strony: system obiegu dokumentów, oprogramowanie do obiegu dokumentów, elektroniczny obieg dokumentów, obieg dokumentów