fbpx

Projekty i zadania realizowane na czas
i zgodnie z założonym budżetem

Osiągniesz to dzięki kluczowej funkcjonalności systemu do zarządzania projektami:

Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie zasobami w programie do zarządzania projektami
Zarządzanie
zadaniami

Rozpiszesz cały projekt na zadania i wyznaczysz odpowiedzialność za jego wykonanie. Dzięki zarządzaniu zadaniami skoordynujesz cały proces realizacji projektu, narzędzi, członków zespołów i ich umiejętności.
Skoncentrujesz zespół na realizację jasno określonych celów. Osiągniesz przejrzystość w zadaniach i usprawnisz przy tym komunikację zespołu.

Program do zarządzania projektami zapewnia zarządzanie budżetem projektowym w standardzie
Zarządzanie budżetem projektu

Precyzyjnie zaplanujesz budżety projektów i rozpiszesz na pozycje kosztowe, przychodowe, MPK, poszczególne konta i kategorie oraz poszczególne zadania.

Na etapie realizacji projektu, porównasz szacunki z rzeczywistymi wydatkami i zmniejszysz ryzyko przekroczenia budżetu.

Dzięki harmonogramu projektu w systemie zarządzania projektami zoptymalizujesz natężenie zadań
Harmonogram projektu – wykres Gantta

Szczegółowo rozpiszesz projekt na poszczególne zadania, a system utworzy przejrzysty wykres. Już na pierwszy rzut oka widzisz rzeczywisty stan realizacji projektu i natężenie zadań w danym okresie.

Za sprawą harmonogramu projektu zoptymaluzujesz zadania w wąskim gardle i szybciej podejmiesz decyzje, które zadania można realizować równolegle.

Łatwość zarządzania zadaniami i zarządzania zespołem polega również na ustawianiu zależności między zadaniami
Zależności między zadaniami

to istotna funkcja zarządzania zadaniami pomaga ustalić priorytety. Dzięki niej, ustawisz hierarchię ich realizacji, zależności między nimi, wyznaczysz kamienie milowe i będziesz łatwiej śledzić postępy prac.

Usprawnisz obowiązki poszczególnym członkom zespołu – każdy będzie miał świadomość jak jego praca wpływa na działania innych, a dla Ciebie zarządzanie zadaniami stanie się prostrze.

Karta projektu a w niej możliwość zarządzania poszczególnymi zadaniami
Karta projektu – widok 360° na projekt

Tu zbierane są w poszczególnych zakładkach, wszystie informacje dotyczące projektu – opis, wykres Gantta, listy zadań, budżet, raporty projektowe, dokumenty i w zależności od potrzeb klienta, zapotrzebowania, zamówienia i przeprocesowane faktury kosztowe, także z KSeF).

Tu jest miejsce komunikacji zespołowej – nie musisz posługiwać się innymi narzędziami.

Raporty z prowadzenia projektów ułatwia pracę kadrze zarządzającej
Raporty i monitorowanie realizacji projektów

Program do zarządzania projektami zbiera zarejestrowane dane tworząc zaawansowane raporty i dokonuje automatycznych wyliczeń. Dzięki jasnej strukturze danych, alertom masz możliwość sprawnego monitorowania realizacji projektu. Interaktywność raportów i szybkie dotarcie do szczegółów rozwieje ewentualne wątpliwości.  

Alerty i egzekwowanie podjęcia reakcji

Liczne alerty zbliżającego się deadlinu, powiadomienia mailowe, struktura sygnalizacyjna a przede wszystkim egzekwowanie przez system podjecie reakcji indywidualnych użytkowników – zapewnia płynność pracy zespołu i dotrzymywanie terminów.

Workflow designer moze być wykorzystany także w programie do zarządzania projektami
Ścieżki akceptacji i workflow designer

Program do zarządzania projektami Enovatio pozwala na projektowanie ścieżek akceptacji, które będą odzwierciedlać procesy decyzyjne projektów w Twojej firmie. Wyznaczysz osoby decyzyjne i opiniujące, wymusisz dodanie komentarza, dokumentów do projektu, załączników, wysłanie maila etc. (funkcja dodatkowa)

Możesz tworzyć projekty z łatwością przy użyciu szablonów projektów
Szablony projektów i kopiowanie projektów

Łatwe planowanie projektów zapewnia intuicyjny interfejs i liczne szablony. Zaawansowana funkcjonalność ukierunkowana na zarządzanie projektami oraz możliwość kopiowania innego, już wypracowanego wzorcowego projektu lub budżetu.

Zarządzanie zasobami to nieodzowna funkcja w zarządzaniu projektami
Zarządzanie
zasobami

Efektywnie alokujesz zasoby osobowe do zadań, wyeliminujesz przeciążenia i uzyskasz płynność pracy zespołu i podwykonawców.

Program do zarządzania projektami pomoże także we współpracy zespołowej i pracy zdalnej
Centralne miejsce danych i współpracy zespołowej

Skierujesz komunikację członków zespołu i rejestrację postępu prac w jedno centralne miejsce jakim jest program do zarządzania projektami.

Skoordynujesz działania zaangażowanych stron, ukierunkujesz zespół na dostarczanie wyników, oraz utworzysz centralną bazę danych projektowych i dokumentów z funkcją wyszukiwania.

Przyjazny interfejs użytkownika to wsparcie dla realizacji projektów
Przejrzysty interfejs programu

w połączeniu z procentowymi wskaźnikami postepu prac, licznikami, wykresami i użytymi kolorami, program do zarządzania projektami zapewnia zwiększenie skuteczności pracy i sprawniejsze podejmowanie decyzji.

Rentowność i sprawne zarządzanie budżetem projektu

JAK TEGO DOKONAĆ?

Praca nad budżetem i akceptacja

Dzięki formularzom, system daje możliwość tworzenia budżetów w szybki i intuicyjny sposób uwzględniając pozycje kosztowe i przychodowe, rozpisywania na MPK, poszczególne konta i kategorie.

Można także budżetować zadania w projektach. Wszystko to, daje możliwość precyzyjnego budżetowania i a później kontroli budżetu na różnych poziomach. 

Elastyczność w tworzeniu budżetów w systemie zarządzania projektami Enovatio pozwala zrezygnować z Excela. Praca zespołowa nad budżetami, kopiowanie na podstawie już istniejących znacznie skróci czas tworzenia.

Oprogramowanie umożliwia akceptację podstawową przez zmianę statusu lub połączyć moduł zarządzania projektami z silnikiem workflow, co spowoduje, że budżety mogą wejść w proces kielokrokowej akceptacji osób opiniujących / decyzyjnych z uwzględnieniem zależności.

Program do zarządzania projektami zawiera moduł zarządzania budżetami i możliwość tworzenia budżetu nawet dla konkretnego zadania

Realizacja i sprawne zarządzanie budżetem

Łącząc oprogramowanie zarządzania projektami z elektronicznym obiegiem dokumentów Enovatio Workflow i ERP uzyskasz automatyzację w obszarze realizacji budżetu wartościami z faktur. Dzięki temu bedziesz mógł na bieżąco śledzić rzeczywisty budżet, porównywać plan a wykonanie oraz szybko reagować na ewentualne odchylenia od pierwotnych założeń i ostatecznie zachowasz ustaloną marżę.

Monitorowanie budżetu ułatwiają zaawansowane filtry, funkcja grupowania, sortowania i wyboru kolumn z danymi, które nas interesują.

Zaawansowane raporty o logicznej strukturze oraz transparentność danych, wspierać będą monitorowanie finansów z dowolnego miejsca, z którego pracujesz

Oprogramowanie pozwala łatwo zarządzać zadaniami

Jak rozliczyć projekty i budżety?

Szybki przepływ dokumentów, udostępnianie plików i przejrzysty interfejs użytkownika to wsparcie dla prowadzenia projektów i rozliczania budżetu

Od momentu startu projektu i napływających faktur (także z KSeF) program do zarządzania projektami w połączeniu z modułem obiegu dokumentów, automatycznie rozlicza projekt w rozbiciu na zadania, pozycje kosztowe i przychodowe i miejsce powstawania kosztów. Realizacja budżetu przedstawiana jest w ujęciu czasowym na plan, prognozę i faktury.

Raz wprowadzone dane do systemu zarządzania projektami Enovatio przenikają do innych modułów. Dzięki temu pozbywamy się podwójnego przepisywania danych, a co za tym idzie błędów i rozbieżności.

Raporty, które wygenerujesz w kilka sekund z danych wprowadzonych do programu do zarządzania projektami, ujednolicą raportowanie spółek lub działów. Mogą być wyeksportowane do pdf, a te posłużą do dokumentacji i sprawozadań.

Warto przypomnieć, że pracując na systemie Enovatio pozbędziesz się starych metod rozliczania projektów i budżetów w Excelu i pilnowania każdej jego wersji z osobna.

Sprawne zarządzanie projektami i zadaniami

Jak to możliwe?

System zapewnia spojrzenie 360° na projekt. Mając w jednym miejscu rzeczywiste, przenikające się dane oraz wszystkie elementy związane z projektami: zadania, wykresy Gantta, budżety, zasoby osobowe, pliki i dokumenty, raporty oraz dane z realizacji projektów od zespołu, będziesz mógł skupić się na tym co istotne, a nie na poszukiwaniu, dopytywaniu i przesyłaniu maili.

Pracując na przejrzystym wykresie Gantta wyznaczysz zależności między zadaniami i priorytety, wiec każdy będzie na bieżąco jak ważne jest jego zadanie by projekt mógł iść zgodnie z harmonogramem. A Ty już na pierwszy rzut oka, będziesz na bieżąco z rzeczywistym stanem projektu.

Z łatwością będziesz delegować i wyznaczać osoby odpowiedzialne za zadania między członkami zespołu. Będziesz optymalizować zadania i szybciej podejmować decyzje, które zadania będziecie wykonywać równolegle.

Możliwość raportowania postępu prac, kluczowych wskaźników i budżetu, wspomaga koordynację kilku projektów jednocześnie.

Oprogramowanie w standardzie jest w języku polskim i języku angielskim, jednak można rozszerzyć go o inne wersje językowe.

Korzystajac z zaawansowanych funkcji oprogramowania będziesz zarządzać projektami w przewidywalny i konsekwentny sposób i uwolnisz potencjał biznesowy swojej organizacji. Podwoisz ilość prowadzonych projektów bez konieczności powiększania zespołu

Automatyczne tworzenie wykresów Gantta, wizualizacja projektu i delegowanie zadań to klu w zarządzaniu projektami

Jak oprogramowanie do zarządzania projektami
wpłynie na pracę zespołu?

Zarządzanie zadaniami, zarządzanie projektami w jednym miejscu usprawnia komunikację.

Kierując komunikację, dane i pracę zespołu w jedno centralne miejsce jakim jest system do zarządzania projektami Enovatio Projects, od razu podwyższysz wydajność współpracy, pozbędziesz się chaosu w projektach oraz unikniesz powielania obowiązków.

Dzięki logicznej strukturze systemu do zarządzania projektami i grupowaniu danych, utrzymasz porządek w nawet najbardziej zaawansowanych projektach.

Przez szybki, nie budzący wątpliwości przepływ informacji, zwiększysz produktywność zespołów i zbudujesz pozytywną atmosferę pracy także z klientami.

Program do zarządzania projektami to moc managera w jednym narzędziu. Ukierunkujesz w nim pracowników na dostarczanie wyników oraz utworzysz skoordynowany ze sobą plan prac nawet w najbardziej skomplikowanych projektach. Nawet nowy pracownik odnajdzie się w projektach i będzie wiedział, jaki ma wpływ w procesie realizacji projektu.

Każdy z zespołu będzie zmobilizowany do działania ponieważ, oprogramowanie wyświetla czym zajmuje się dana osoba, przedstawia procent realizacji zadania, a w razie deadlinu wyświetla alerty.

Program do zarządzania projektami Enovatio może więcej niż myślisz

Te moduły będą dodatkowym wsparciem dla zarządzania projektami:

Tablica kanban to wsparcie dla zarządzania projektem i jego poszczególnymi etapami
Kanban z listy zadań

Kanban w systemie zarządzania projektami spowoduje w Twoich projektach: lepszą przejrzystość projektu, poprawę wydajności poprzez identyfikację obszarów problemowych, zwiększenie produktywności poprzez lepszy nadzór nad zadaniami oraz większy przewidywalność rezultatów i terminów ich osiągnięcia.

Oprogramowanie do zarządzania projektami i zarządzania zadaniami to wydajność na poziomie etnerprise
Wydajność na poziomie Enterprise

zapewnia efektywną obsługę dużych ilości procesów i milionów dokumentów w krótkim czasie. Dzięki zoptymalizowaniu pod kątem wielu procesorów i dużej ilości pamięci, oprogramowanie gwarantuje płynne działanie nawet przy intensywnym obciążeniu.

Funkcje zarządzania zawarte w systemie dają większą elestyczność działań
Elastycznność
systemu

pozwala na dokonywanie zmian w procesach obiegu dokumentów, formularzach, uprawnieniach bezpośrednio przez Twoją firmę oraz zmian w integracji.

System do zarządzania projektami zawsze rozwiązuje problemy z jakimi się borykasz. To kwestia konfiguracji i właczenia odpowiednich funkcji.

Do programu do zarządzania projektami można dodać moduł zapotrzebowania i zamówienia
Zapotrzebowania i zamówienia

Usprawnisz obsługę zapotrzebowań i zarządzanie zamówieniami w projektach. Będziesz mogł zwiększyć kontrolę kosztów zanim one powstaną, dokonać optymalizacji i trzymać ustalony budżet.

Zautomatyzujesz proces przekazania faktur wynikający z zamówienia i usprawnisz orzepływ pracy.

Oprogramowanie do zarządzania projektami, którego funkcjonalności są łatwe w użyciu powoduje sukces w projektach
Typy i szablony
projektów

Typy projektów definiują ogólne kategorie działań, podczas gdy szablony to gotowe wzorce, które przyspieszają uruchamianie nowych projektów, zapewniając spójność w strukturze, zadaniach i harmonogramie.

Zapewnisz dzięki temu spójność w kierowaniu projektami oraz zaoszczędzisz czas w ich tworzeniu.

Dzięki integracji z KSeF i ERP program do zarządzania projektami można usprawnić przepływ pracy
Integracja z systemami
ERP i FK

daje rozszerzony zakres wymiany informacji – dane przenoszone są zgodnie z rozpisaniem (względem kont księgowych, centrów powstawania kosztów, schematów księgowych lub produktów). Konkurencyjne systemy często zapewniają tylko przeniesienie danych nagłówkowych.

System do zarządzania zadaniami i projektami i jego funkcje powodują ład i porządek w całej firmie niezależnie od ilości spółek
Wielospółkowość

czyli obsługa wielu spółek z poziomu jednego konta, bez konieczności przelogowywania się. System uwzględnia rozdzielenie uprawnień do procesów każdej spółki. Dany dokument trafi zawsze do osoby odpowiedzialnej za pracę nad nim.

Program do zarządzania projektami można zintegrować z elektronicznym obiegiem dokumentów
Elektroniczny obieg dokumentów

Scentralizujesz w systemie wszystkie procesy zarządzanie projektami, budżetami, obieg dokumentów i faktur (także z KSeF). Uzyskasz szybką akceptację płatności, efektywne monitorowanie, kontrolę nad wydatkami, automatyzację procesów księgowych oraz zredukujesz ryzyko opóźnień w projektach wynikających z akceptacją dokumentów.

Workflow designer i ustalanie ścieżek akceptacji wspiera zarządzanie i przepływ dokumentów
Workflow designer

Elastyczne narzędzie do kształtowania ścieżek akceptacji które może być wykorzystane w projektach oraz obiegu dokumentów. Dzięki niemu użytkownicy mogą samodzielnie projektować procesy krok po kroku, wymuszając dodanie komentarzy, dołączanie dokumentów, załączanie plików czy wysyłanie e-maili.

Funkcja projektanta formularzy przysłuży się do sprawnego zarządzania zadaniami
Projektant
formularzy

umożliwia szybkie utworzenie od podstaw lub dostosowanie formularzy do wciąż rozwijającej się organizacji. Edytowanie statusów, dodawanie nowych pól oraz zakładek – na zasadzie drag&drop.

Program do zarządzania zadaniami i projektami można zintegrować z KSeF czyli z Krajowym Systemem eFaktur
Integracja z KSeF
(Krajowy System eFaktur)

umożliwia automatyczne pobieranie faktur xml z KSeF i ich wizualizację. Zachowasz przy tym prawidłowy obieg efaktur, gdzie księgowość otrzymuje komplet przeprocesowanych dokumentów gotowych do księgowania (ministerialne KSeF powoduje odwrócony obieg faktury i wydłuża jej obsługę). System dostosowany do wymogów prawnych.

Oprogramowanie do zarządzania projektem można zintegrować z podpisem elektronicznym
Integracja z podpisem elektronicznym

skraca czas podpisywania umów, formalności z kontrahentami oraz zwiększa bezpieczeństwo danych. Dzięki integracji z podpisem elektronicznym uzyskaszspójność danych oraz łatwość monitorowania procesu podpisywania dokumentów.

Zautomatyzuj zarządzanie projektami.
Oszczędzaj czas i pieniądze.

Sprawdź czym zautomatyzujemy zarządzanie projektami w Twojej firmie?

System z założenia porządkuje i automatyzuje pracę przy projektach i przynosi szybki zwrot z inwestycji. A wszystko to za sprawą:

 • jednorazowego wpisywania danych – dane przenikają się
 • formularzy i ujednolicenia danych dotyczących projektów,
 • kopiowania wzorcowych projektów i budżetów,
 • rzeczywistych raportów, które wygenerujesz w kilka sekund,
 • automatycznych przeliczników kosztów projektu,
 • automatycznych przeliczników ilości godzin dotyczących zasobów osobowych,
 • automatycznych powiadomień o zmianach i zdarzeniach, wysyłanych do właściwych osób,
 • procentowych wskaźników rzeczy do zrobienia / postępu czasu,
 • wyszukiwarki i filtrowaniu,
 • mobilności i możliwości pracy także w trasie,
 • braku konieczności powielania pracy,
 • importu i eksportu danych,
 • przemyślanej architektury i użytecznych funkcjonalności,
 • technologii i szybkości jej działania.

W czym program do zarządzania projektami ENOVATIO jest lepszy od innych?

NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY I DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI

Większa elastyczność

system do zarządzania projektami dostosowany jest do Twoich potrzeb by rozwiązywać konkretne problemy w codziennej pracy. Szybko dokonasz zmian w formularzach i uprawnieniach lub włączysz dodatkowe funkcje wraz z rozwojem lub konkretnymi potrzebami firmy.

Wielospółkowość

zarządzanie projektami wielu spółek, z możliwością separacji danych ale bez konieczności przelogowywania się. Tak to jest możliwe! System zapewnia sprawne nadawanie uprawnień użytkownikom i bezpieczeństwo danych.

Workflow designer

prosty i przejrzysty projektant przepływu pracy, umożliwia osobie nie-technicznej zaprojektowanie / edycję workflowów i wielopłaszczyznową konfigurację procesów wraz z uzględnieniem warunków. Konkurencyjne rozwiązania opierają działanie workflowów na zmianie statusów – z Enovatio możesz więcej.

Integracja z systemami ERP, FK

konkurencja produkująca systemy zarządzania projektami i obiegu dokumentów zapewnia często jedynie przeniesienie danych nagłówkowych, nasza integracja jest zaawansowana.

Integracja z KSeF

pobieranie efaktur xml i wysyłka plików xml, które w KSeF staną się fakturą. Zamiast kilku systemów będziesz mieć centralne miejsce do kluczowych procesów firmy: zarządzania projektami i budżetami oraz obsługi faktur kosztowych i sprzedażowych KSeF.

Integracja z NBP, VIES, GUS, MF

biała lista podatników, bank – przelewy, integracja z podpisem elektronicznym, OCR i Twoim rozwiązaniem. Wszystko po to, abyś uzyskał automatyzację i oszczędność czasu i minimalizować ryzyko pomyłek.

Obieg zapotrzebowań i zarządzanie zakupami

Skrócisz czas procesowania zapotrzebowań i zakupów oraz zwiększysz kontrolę kosztów zanim one powstaną. Utworzysz centralną politykę zakupową, zautomatyzujesz pracę, zwiększysz kontrolę potrzeb, wydatków i dokonasz optymalizacji.

Elektroniczny obieg dokumentów

skraca obsługę efaktur nawet o 85%. Uwzględnia rozpisywanie kosztów na projekty i pozycje budżetowe. Połączenie tych modułów tworzy jedno narzędzie do planowania, prowadzenia i rozliczania nawet najtrudniejszych projektów.

Obsługa zastępstw

moduł sprawdza się do zarządzania zadaniami w szczególności dużych projektów. Gdy ktoś będzie na urlopie, system nie wstrzyma płynności pracy między poszczególnymi etapami projektu.

Zaawansowany kreator formularzy (form designer)

formularze (zadań, projektów, dokumentów, zapotrzebowań etc.) będą dostosowywane do wymagań zmieniającej się organizacji. Sam będziesz mógł je tworzyć i zmieniać, we własnym zakresie bez konieczności pomocy programistów.

Na rynku IT od 21 lat

i zaufanie licznych klientów, którzy mają od latt program do zarządzania projektami i elektroniczny obieg dokumentów. Wdrażamy to co rzeczywiście działa i zapewnia sukces w realizacji zakładanych celów projektu i strategii rozwoju firmy.

Umiarkowana cena

koszty skalkulowane są tak, aby program do zarządzania projektami był rentowny nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak wygląda wdrożenie
Elektronicznego obiegu dokumentów ENOVATIO?

Wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów i łatwy sposób zarządzania wieloma dokumentami w każdej firmie

Jakie są koszty
systemu zarządzania projektami?

Koszty naszego systemu skalkulowane są tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wśród naszych klientów znajdują się nawet niewielkie firmy, które, korzystając z aplikacji, budują swoją konkurencyjną przewagę już na początkowym etapie rozwoju.

Jeśli interesuje Cię koszt naszego systemu do zarządzania projektami i budżetami, obieg dokumentów i zamówień, oraz integracją z ERP, KSeF lub innymi rozwiązaniami, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Opowiedz nam o wyzwaniach, przed którymi stoisz, abyśmy mogli pomóc w sprawnym rozwoju Twojej firmy przez wdrożenie programu Enovatio.

Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przygotuj firmę na KSeF i skróć proces obsługi efaktur nawet o 85%. Miej jedno centralne miejsce do obsługi faktur zintegrowane z KSeF, ERP i systemem obiegu dokumentów

Optymalizuj swoje projekty z systemem zarządzania projektami od ENOVATIO

System zarządzania projektami Enovatio Projects to zaawansowane rozwiązanie, stworzone z myślą o potrzebach nowoczesnych przedsiębiorstw. Oprogramowanie pozwala zoptymalizować czas pracy oraz koszty realizacji projektów, niezależnie od ich liczby. Narzędzie może być wykorzystywane zarówno przez małe, jak i duże zespoły, a ścieżki akceptacji oraz monitoring bieżącego stanu projektu pozwala szybko skontrolować postęp prac. 

Enovatio Projects posiada bogaty zestaw funkcji umożliwiających zarządzanie projektami, m.in. tworzenie harmonogramów projektów, nadzorowanie kosztów, dodawanie nowych zadań i sprawdzanie zależności między nimi, możliwość tworzenia raportów z postępów prac. System zarządzania projektami doskonale zastępuje program Excel i pozwala zebrać wszystkie dane w jednym miejscu. To znaczne ułatwienie, szczególnie podczas pracy dużych zespołów – Enovatio Projects usprawnia przepływ informacji i dokumentacji między osobami zaangażowanymi w dany projekt. Dostępna jest również opcja tworzenia wykresów Gantta, co ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących realizacji poszczególnych zadań.

ENOVATIO – Twój klucz do efektywnego zarządzania projektami

Program Enovatio Projects to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania projektami i zadaniami dla małych, średnich i dużych zespołów. Narzędzie sprawdzi się szczególnie w korporacjach, firmach budowlanych i deweloperskich, firmach produkcyjnych, agencjach marketingowych i interaktywnych oraz w każdej firmie, której zależy na optymalizacji czasu pracy, kosztów i zwiększenie wydajności. Użytkownicy programu mogą w dowolnym momencie sprawdzić postęp prac nad projektem lub zadania wykonane przez innych pracowników w określonym czasie. Dzięki intuicyjnej budowie, Enovatio Projects dopasowuje się do potrzeb różnorodnych typów projektów i branż.

Oferowany przez nas program do zarządzania projektami jest bardzo złożony i zapewnia kompleksowe rozwiązania. Enovatio Projects umożliwia płynny obieg informacji i dokumentacji wewnątrz firmy, usprawnia koordynację między zespołami projektowymi, a to przekłada się na szybszą realizację zadań i mniejsze ryzyko wystąpienia błędów.

Enovatio Projects pomoże Tobie i Twoim pracownikom realizować zadania oraz projekty z większą precyzją, efektywnością i sukcesem. Skontaktuj się z nami i dołącz do grona firm, które już odkryły, jak nasz program do zarządzania projektami może zrewolucjonizować sposób prowadzenia przedsiębiorstwa.

Tagi stronysystem zarządzania projektami, program do zarządzania projektami, oprogramowanie do zarządzania projektami, aplikacje do zarządzania projektami