fbpx
Integracja elektronicznego obiegu dokumentów z ERP

Sprawny obieg faktur kosztowych w 4 krokach. Jak to możliwe?

 1. Rejestracja faktur w systemie odbywa się przez skanowanie, wysłanie pliku jako załącznik maila, upload z komputera lub wykonanie zdjęcia przez darmową aplikację mobilną Enovatio Scanner.
 2. Opis, dekretacja: Do faktury przypisywana jest metryka opisująca dokument, a uzupełnienie jej, często następuje za pomocą automatycznego pobierania danych. Na każdym etapie, system weryfikuje czy wymagane pola są uzupełnione oraz czy zgadzają się wartości netto, brutto, VAT. W zależności od posiadanych modułów i funkcjonalności, fakturę można rozpisać na: projekt, szczegóły zamówienia, kategorię, netto, konto, MPK, dopisać komentarze, powiązać z innymi dokumentami lub budżetami. Dekretacja finansowo-księgowa faktur jest zgodna z analityką planu kont.
 3. Procesowanie i archiwizacja faktur odbywa się wg. ścieżek akceptacji i reguł uwzględniających kwoty graniczne akceptacji i strukturę organizacyjną firmy.
 4. Integracja z ERP. Rozpisana i zaakceptowana faktura trafia do bufora systemu finansowo – księgowego ERP z uwzględnieniem słowników i planem kont.

Sprawny obieg faktur kosztowych w 4 krokach. Jak to możliwe?

System dopasowany do Twoich potrzeb

Dzięki projektantowi formularzy dostosujesz system do wymagań wciąż rozwijającej się firmy. Ten nieskomplikowany konfigurator formularzy pozwala na zmianę statusów, dodawanie nowych pól oraz zakładek bez konieczności posiadania wiedzy informatycznej lub angażowania programistów. Pola i kolumny ułożysz na zasadzie drag&drop, zaś kontrolki i statusy wyklikasz również bez żadnych problemów.

Konfigurator formularzy w systemie obiegu dokumentów
Akceptacja faktury kosztowej

Upraszczamy rzeczywistość dzięki modelowaniu przepływu pracy

Modelowanie procesów odbywa się na poziomie analizy przedwdrożeniowej. Wyznaczane są wówczas, nawet najbardziej zaawansowane reguły i działania osadzone na ścieżce akceptacji dokumentów.

Mając świadomość, że nieodłącznym warunkiem utrzymania pozycji rynkowej i rozwoju naszych klientów jest zmiana, już niebawem udostępnimy w pełni samodzielny „workflow designer”. Dzięki niemu w prosty sposób będziesz mógł sam przemodelować procesy, upraszając rzeczywistość w biznesie.

Integracja z ERP to mniej błędów i redukcja kosztów.

Integracja z systemem ERP eliminuje konieczność ręcznego przepisywania danych, duplikaty indeksów oraz rozbieżność danych. To usprawnia pracę księgowości i zasadniczo wpływa na obniżenie kosztów.

Najczęściej Enovatio Workflow integrujemy i umożliwiamy wymianę informacji z systemami ERP takimi jak: RAKS, Sage Symfonia Premium/Forte, CDN Optima/XL, SAP ale również z CRM i innymi rozwiązaniami IT.

Wraz z rozwojem firmy lub ze zmianą potrzeb, system obiegu dokumentów w każdej chwili możesz rozbudować o kolejne moduły Enovatio: zarządzanie projektami, zgłoszenia helpdesk. Utworzysz wówczas jedną kompatybilną platformę zapewniającą wsparcie i przyjemną pracę całej organizacji.

Integracja elektronicznego obiegu dokumentów z ERP

Zoptymalizuj obieg faktur kosztowych w Twojej firmie z Enovatio

Już niebawem polscy przedsiębiorcy będą zmuszeni korzystać z elektronicznych faktur i generować je w Krajowym Systemie e-Faktur. Z pewnością będzie to stwarzać nowe obowiązki i więcej pracy dla specjalistów z działu księgowości i rachunkowości. Rozwiązaniem tych problemów z pewnością okaże się Program Enovatio Workflow! Narzędzie stworzono z myślą o firmach, korporacjach i przedsiębiorstwach, które chcą zaoszczędzić czas i koszty przeznaczone na analizę, przetwarzanie i przesyłanie dokumentów finansowych. Narzędzie usprawnia obieg faktur kosztowych między pracownikami oraz zewnętrznymi instytucjami, np. urzędami czy biurami rachunkowymi. 

Enovatio Workflow zaprojektowano z myślą o optymalizacji czasu pracy, zwiększeniu wydajności oraz ochrony danych przedsiębiorstw. Obieg faktur kosztowych będzie przebiegać sprawniej i bez zakłóceń, m.in. dzięki możliwości automatycznego wprowadzania danych do systemu, ograniczeniu ryzyka błędów związanych z manualnym uzupełnianiem dokumentów oraz opcji dodawania komentarzy do faktur i ich korekty bądź akceptacji bez konieczności kontaktowania się mailowo. Ponadto, integracja programu z wewnętrznymi systemami zapewnia zgodność danych we wszystkich dokumentach.

Przekształć swoje procesowanie faktur w siłę napędową biznesu z Enovatio

Rezultaty wdrożenia oprogramowania Enovatio Workflow w przedsiębiorstwach to m.in. poprawa efektywności operacyjnej, zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem większej liczby księgowych oraz ograniczenie występowania błędów w dokumentach niemal do zera. Procesowanie faktur staje się łatwiejsze i szybsze – pracownicy nie muszą za każdym razem ręcznie uzupełniać danych na fakturach, pobierać ich z systemu i mailowo przesyłać do innych działów lub kontrahentów. Enovatio Workflow umożliwia opracowanie ścieżek autoryzacji dokumentów między odpowiednimi osobami w firmie, akceptację wydatków i sum przedstawionych na fakturach oraz automatyczne przesyłanie plików do wewnętrznych systemów oraz KSeF.

Co więcej, faktury są automatycznie archiwizowane, a w razie potrzeby można szybko sprawdzić dane dotyczące dokumentacji finansowej firmy. Zarówno zarząd, jak i osoby odpowiedzialne za finanse przedsiębiorstwa mają dostęp do pełnej historii procesowania faktur oraz do aktualnych danych finansowych. To pozwala efektywniej planować budżet i kontrolować przepływ pieniędzy w całej firmie.

Zoptymalizuj workflow faktur z rozwiązaniami Enovatio

Przyspiesz przepływ faktur kosztowych wewnątrz swojej firmy dzięki oprogramowaniu Enovatio. System umożliwia m.in. automatyczne zatwierdzanie dokumentów, dodawanie komentarzy do faktur czy zbiorowe przesyłanie i archiwizowanie plików. Szereg praktycznych rozwiązań dostępnych w Enovatio Workflow pozwoli Twoim pracownikom oszczędzić nawet 85% czasu poświęcanego na księgowanie i akceptację dokumentów w tradycyjny sposób.

Sprawny i bezproblemowy workflow faktur ma pozytywny wpływ na działanie całych przedsiębiorstw. Faktury otrzymywane od wspólników mogą zostać w krótszym czasie zaakceptowane przez zarząd, kontrahenci szybciej otrzymują pieniądze za towar lub świadczone usługi, a to buduje wzajemne zaufanie i zachęca do dalszej współpracy. 

Program Enovatio usprawni workflow faktur w każdej firmie – od branży budowlanej i produkcyjnej, aż po sektor handlowy. System sprawdzi się również w korporacjach lub dużych agencjach marketingowych, a możliwość integracji m.in. z KSeF, ERP i indywidualnymi programami jeszcze bardziej ułatwi korzystanie z narzędzia.

Co zyskasz i dlaczego przejść na elektroniczny obieg faktur?

 • Redukcja kosztów i czasu przez automatyzację pracy na poziomie rejestrowania, rozpisywania, akceptacji i księgowania faktur.
 • Sprawny przepływ informacji i dokumentów niezależnie od ilości filii czy spółek
 • Brak zbędnego przepisywania danych dzięki OCR, pobieraniu danych, przenikaniu do innych modułów i integracji z ERP
 • Eliminacja ludzkich błędów, identyfikacja nadużyć i optymalizacja kosztów
 • Uniknięcie przetrzymywania dokumentów, brak przestojów w procesach biznesowych,
 • Egzekwowanie przez system podjęcia reakcji przez użytkownika
 • Trafne podejmowanie decyzji dzięki przejrzystości, kompletności danych, wiązaniu dokumentów, rzeczywistym raportom
 • Automatyczne przeliczanie wartości netto, brutto, VAT, realizacji budżetu, rozpisywanie na konta i MPK
 • Sprawna digitalizacja dokumentów nawet przez wykonanie zdjęcia darmową aplikacją Enovatio Scanner.
 • Jedno narzędzie tworzące bazę wiedzy i centralne miejsce procesów, dokumentów, informacji oraz pracy całej organizacji.
 • Szybkie wyszukiwanie i odtworzenie pełnej historii dokumentu
 • Brak ryzyka utraty ważnych danych w wyniku zniszczenia czy zgubienia wersji papierowej dokumentu – backup danych.
 • Mobilność i możliwość pracy obojętnie z jakiego miejsca na świecie
 • Bezpieczeństwo danych, zgodność procesów z literą prawa oraz zarządzanie uprawnieniami
 • Szybki podgląd dokumentu bez konieczności jego otwierania
 • Nieograniczone możliwości konfigurowania i customizacji systemu
 • Precyzyjna, uporządkowana i przyjemna praca.
Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przygotuj firmę na KSeF i skróć proces obsługi efaktur nawet o 85%. Miej jedno centralne miejsce do obsługi faktur zintegrowane z KSeF, ERP i systemem obiegu dokumentów