fbpx

Planowanie i budżetowanie projektów

W systemie zarządzania projektami Enovatio Projects, moduł budżetów masz w standardzie. Dzięki temu precyzyjnie zaplanujesz wydatki oraz oszacujesz wpływy z każdego przedsięwzięcia firmy. Będzie to punkt wyjścia do podjęcia decyzji o zainicjowaniu projektu, a w późniejszym etapie do trzymania właściwego kierunku działania.

Szybko stworzysz budżet uwzględniając pozycje kosztowe i przychodowe, rozpiszesz na MPK, poszczególne konta i kategorie. Możesz także budżetować zadania w projekcie. Daje to możliwość kontroli planu budżetu na różnych poziomach.

Budżetowanie projektów i rozliczanie
budżety z obiegiem faktury kosztowej

Monitorowanie i raportowanie budżetu w czasie rzeczywistym

Połączenie budżetów z modułem obiegu faktur kosztowych Enovatio Workflow i integracja z ERP tworzy rzeczywisty obraz finansów każdego przedsięwzięcia. Dzięki temu wyeliminujesz: podwójne przepisywanie danych oraz błędy dotyczące rozbieżności danych. Jeden system, a w nim wszystkie dane firmy, które wzajemnie się przenikają.

Raport realizacji budżetu, uwzględniający zaksięgowane koszty i przychody dostępny jest od ręki. Monitorowanie budżetu ułatwiają zaawansowane filtry, funkcja grupowania, sortowania i wyboru kolumn z danymi, które nas interesują.

Praca grupowa nad budżetem

Praca grupowa nad budżetem (jednocześnie) i kopiowanie na podstawie już istniejących znacznie skróci czas jego tworzenia.

Edycja budżetu podlega akceptacji wyznaczonej osoby oraz nadaniu statusu. Do budżetów mają dostęp jedynie uprawnione osoby lub grupy, a szereg zabezpieczeń gwarantuje poufność przetwarzanych danych. Ostateczny wygląd i wyświetlane dane budżetu skonfigurujesz według własnych wymagań.

System do pracy grupowej nad budżetem
Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przygotuj firmę na KSeF i skróć proces obsługi efaktur nawet o 85%. Miej jedno centralne miejsce do obsługi faktur zintegrowane z KSeF, ERP i systemem obiegu dokumentów

Tagi stronysystem do budżetowania, program do budżetowania