fbpx

Rejestracja zgłoszeń i spraw

Rejestracja zgłoszeń odbywa się automatycznie przez

  • e-mail,
  • formularz kontaktowy lub
  • wypełnienie metryki przez konsultanta.

Istnieje także możliwość integracji z siecią VoIP, opartej na systemie Asterisk.

Każde zgłoszenie rejestrowane jest, jako oddzielny ticket, do którego przypisywany jest pracownik odpowiedzialny za jego realizację. Możliwość dodawania plików graficznych lub tekstowych daje pełen obraz zgłaszanego problemu.

Popraw wydajność helpdesk
Zarządzanie zgłoszeniami helpdesk

Centralna baza zgłoszeń

Panel centralnej bazy zgłoszeń z funkcją wyszukiwania po określonych filtrach, wyświetla zarejestrowane zlecenia w formie:

  • Przejrzystej listy (z uwzględnieniem najważniejszych parametrów), która zapewni Ci sprawniejsze zarządzanie i monitorowanie postępu prac.
  • Tablicy KANBAN, która podzielona jest na pionowe obszary reprezentujące kolejne etapy procesu realizacji zgłoszenia. W celu szybkiej zmiany statusu, zgłoszenia przenoszone są na zasadzie „drag and drop”, do odpowiedniej kolumny. Dzięki temu Twój pracownik skupi się na wykonaniu zlecenia, a nie na jego zarządzaniu.

Obsługa zgłoszeń i spraw

Każde zgłoszenie rejestrowane jest, jako oddzielny ticket, do którego przypisuje się osobę odpowiedzialną za jego realizację. Edycja zgłoszenia umożliwia nadawanie odpowiednich atrybutów oraz dokonywanie zmian. Dzięki przypisywaniu zadań do zlecenia masz możliwość ustalenia harmonogramu jego realizacji. Poprzez historię, checklistę i liczne statusy, zgłaszający może śledzić swoją sprawę, aż do momentu zakończenia.

Poprawa jakości helpdesk
Rejestracja czasu pracy helpdesk

Rejestracja czasu pracy

Dzięki funkcji rejestracji czasu pracy, będziesz miał pełną kontrolę wykorzystania kapitału ludzkiego. Rejestracja przepracowanych godzin pomoże Ci w rozliczaniu rzeczywistego nakładu pracy, względem wybranego klienta. Przyczyni się również do efektywniejszego zarządzania czasem przy kolejnych przedsięwzięciach.

Raportowanie

System zarządzania zgłoszeniami umożliwi Ci, szybkie tworzenie raportów niezbędnych do sprawozdań na potrzeby firmy jak i klientów. Raporty tworzone są w oparciu o informacje dotyczące zgłoszeń, czas pracy, realizację oraz firmy dokonujące zgłoszeń. Wszystkie raporty można analizować w wybranym zakresie czasowym.

Rejestracja czasu pracy helpdesk
System helpdesk dopasowany do potrzeb klienta

Monitorowanie zgłoszeń

Zgłaszający ma możliwość monitorowania w systemie Enovatio wszystkich swoich zgłoszeń. Po zalogowaniu widoczne są zlecenia oraz statusy ich realizacji z pełnym opisem sprawy. Każda zmiana statusu, a także przypisanie konsultanta do danej sprawy, skutkuje poinformowaniem nadawcy zgłoszenia spersonalizowanym e-mailem.

Dowiedz się więcej o systemie Enovatio Helpdesk:

  • Umów się na prezentację on-line systemu zgłoszeń Enovatio Helpdesk pod tym linkiem.
Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przygotuj firmę na KSeF i skróć proces obsługi efaktur nawet o 85%. Miej jedno centralne miejsce do obsługi faktur zintegrowane z KSeF, ERP i systemem obiegu dokumentów