Zarządzanie projektami budowlanymi w skali 360°

Platforma Enovatio integruje w sobie wszelkie aspekty projektów budowlanych, przez co zwiększa się efektywność ich realizacji. Zarządzanie poszczególnymi elementami projektu, które wzajemnie się przenikają nigdy nie było tak skuteczne (zadania, harmonogram, budżety, zasoby, dokumenty, raporty, ryzyka, czas pracy etc).

Z naszego systemu korzystają firmy budowlane takie jak: Soletanche, Wielton, Muniak, Remonteam, Handlobud.

Obejrzyj webinarium: „Zarządzanie projektami – w tym szaleństwie jest metoda” i przekonaj się jak usprawnisz swoją codzienną pracę.

System zarządzania budową
Harmonogram prac budowlanych

Harmonogram prac budowlanych

Za pomocą harmonogramu Gantta zilustrujesz plan działań, zoptymalizujesz wąskie gardła oraz ocenisz, które zadania można wykonać równolegle z innymi. Uzyskasz przejrzystość w postępie prac.

Wykres umożliwia monitorowanie i analizę zmian w prowadzonym projekcie oraz określanie ścieżki krytycznej i zależności w celu zakończenia projektu na czas. Stała poprawa wydajności projektów przyczyni się do zwiększenia ilości przyjętych projektów budowlanych.

Budżetowanie projektów budowlanych i poprawa rentowności

Precyzyjnie zaplanujesz budżet każdej budowy (pozycje kosztowe, przychodowe, rozpiszesz na MPK, poszczególne konta i kategorie).

Kopiowanie budżetu na podstawie już istniejących oraz praca grupowa nad nim, znacznie skróci czas tworzenia. Każda edycja budżetu podlega akceptacji wyznaczonej osoby oraz nadaniu statusu, co niweluje ryzyko pomyłki.

Budżet projektów budowlanych
Zapotrzebowanie, zakupy i obieg faktury kosztowej

Zapotrzebowanie, zakupy i obieg faktury kosztowej

Chcesz jeden system do zarządzania firmą, a w nim wszystkie dane, które się wzajemnie przenikają? Tak zrobiła Twoja konkurencja, zrób i Ty! Połącz moduł projektów z Enovatio Workflow. Usprawnisz wówczas proces obiegu zapotrzebowań i zamówień zakupu oraz obieg faktury kosztowej z integracją ERP.

Dzięki intuicyjności rozwiązania sprawnie dodasz listy towarów do formularzy zapotrzebowań, po obiegu akceptacji zakupisz to co było wymagane, a fakturę rozliczysz wg. projektów, MPK i kont. To przyniesie rzeczywisty obraz finansów każdego przedsięwzięcia.

Będzie to punkt wyjścia do optymalizacji kosztów i trzymania właściwego kierunku działania.

Zarządzanie ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje identyfikację, analizę ryzyk występujących przy danym projekcie, plan reakcji i kontrolę.

Dzięki temu zminimalizujesz występowanie ryzyka już we wczesnym etapie projektu, a ostatecznie zamienisz każdy projekt w sukces.

System zarządzania ryzykiem
Zarządzanie zasobami w projektach

Wykorzystanie zasobów

Funkcjonalność systemu zapewnia sprawną kontrolę oraz zarządzanie zasobami. Przypisuj pracowników i sprzęt do projektów oraz zarządzaj ilością godzin eksploatacji.

Dzięki temu osiągniesz maksymalną konsumpcję zasobów, unikniesz przestojów i opóźnień w projektach.

Raport realizacji projektu budowlanego

Będziesz podejmować decyzje w oparciu o fakty, nie o przeczucie. Będziesz mierzyć i śledzić postęp prac oraz problemy wpływające na rentowność budowy.

Posłużą temu przejrzyste dane w tabelach, liczne alerty, wykresy z procentowymi wskaźnikami realizacji oraz rzeczywiste raporty elementów projektowych (czytaj więcej o raportach w systemie zarządzania projektami).

Raport realizacji projektu budowlanego
Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przyspiesz obsługę zgłoszeń i spraw i podnieś jakoś świadczonych usług i satysfakcję klienta. Redukuj obciążenie zespołu, usprawnij obieg informacji i bądź na bieżąco z realizacją spraw.