fbpx

Zgłoś potencjalnego klienta

RAZEM UPRAŚCIMY RZECZYWISTOŚĆ BIZNESOWĄ NASZYCH KONTRAHENTÓW

Nazwa partnera:
E-mail partnera:
Firma zgłaszana:
NIP firmy zgłaszanej, BEZ MYŚLNIKÓW:
Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przygotuj firmę na KSeF i skróć proces obsługi efaktur nawet o 85%. Miej jedno centralne miejsce do obsługi faktur zintegrowane z KSeF, ERP i systemem obiegu dokumentów