fbpx

Integracja z systemami ERP. Program ENOVATIO

Elastyczność systemu Enovatio pozwala na integrację oraz wymianę informacji z systemami ERP i innymi rozwiązaniami IT

Integracja z systemami ERP

 • SAP
 • Symfonia dawny Sage
 • Comarch XL, Optima
 • Microsoft Dynamics 365
 • Raks SQL
 • Humansoft
 • Exact
 • Rewizor Nexo, GT
 • enova365
 • Streamsoft
 • Asseco Wapro ERP FaKiR
Integracja systemu obiegu dokumentów z ERP

Integracja z Krajowym Systemem
e-Faktur (KSeF)

Nasz integrator KSeF HUB – zapewnia środowisko do obsługi faktur, integrację z ERP i krajowym systemem e-faktur

KSeF logo enovatio

Integracja z usługami zewnętrznymi

 • Ministerstwo Finansów
  Biała lista podatników – weryfikacja podatników VAT, której celem jest sprawdzenie wiarygodności kontrahentów.
 • Narodowy Bank Polski
  Automatyczne zaciąganie aktualnych kursów walut z NBP
 • VIES
  Weryfikacja podatników VAT na terenie Unii Europejskiej w systemie VIES (VAT Information and Exchange System)
 • GUS
  Pobieranie z bazy GUS danych kontrahenta po numerze NIP
 • Przelewy
  Generowanie paczek przelewów do banku klienta

Integracja z Microsoft

 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Office365
 • Microsoft Azure File Storage
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Project

Integracja z podpisem elektronicznym

 • Autenti

Integracja z OCR

 • Scanye

Integracja z systemami do współpracy zespołowej

 • Microsoft Teams (w przygotowaniu)

Integracja z innymi rozwiązaniami IT

 • Qlik
 • Microsoft Power Bi
Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przygotuj firmę na KSeF i skróć proces obsługi efaktur nawet o 85%. Miej jedno centralne miejsce do obsługi faktur zintegrowane z KSeF, ERP i systemem obiegu dokumentów