fbpx

Wsparcie techniczne

umożliwia bezproblemowe przejście od procesu wdrożenia do korzystania z oprogramowania. Na czym polega?

Rozwiązanie cloud

 • Dane zapisane w systemie będą przechowywane na bezpiecznych serwerach, a kopie bezpieczeństwa danych
  będą tworzone w celu dodatkowego zabezpieczenia przed ich utratą.
 • Wszystkie przechowywane dane będą chronione od momentu pojawienia się ich w aplikacji Enovatio Cloud,
  zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym.
 • Zapewniamy ciągłości działania usługi przez 99% godzin roboczych w miesiącu.
 • Zdalna obsługa zgłoszeń klienta.
 • Bezpłatne aktualizacje systemu.

Rozwiązanie on-premise

 • Zdalna pomoc przy instalacji, konfiguracji uaktualnień, adaptacja i naprawianie innych aspektów związanych z użytkowaniem systemu.
 • Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie klienta wynosi 4 godziny robocze w przypadku zgłoszenia błędu krytycznego
  i 8 godzin roboczych w przypadku zgłoszenia błędu zwykłego.
 • Maksymalny czas naprawy błędu zgłoszonego przez klienta wynosi 48h w przypadku zgłoszenia błędu krytycznego
  i 48 godzin roboczych w przypadku zgłoszenia błędu zwykłego.
 • Stałe śledzenie zmian w systemach operacyjnych i bazodanowych odnoszących się do oprogramowania.
 • Prawo do aktualizacji systemu.
Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przygotuj firmę na KSeF i skróć proces obsługi efaktur nawet o 85%. Miej jedno centralne miejsce do obsługi faktur zintegrowane z KSeF, ERP i systemem obiegu dokumentów