WYBIERZ PRODUKT LUB ZAMÓW WSZYSTKIE

CENNIK DLA ROZWIĄZANIA W CHMURZE

INSTALACJA LOKALNA, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Projekty, budżety

Enovatio Projects

Wszystkie narzędzia w jednym do efektywniejszej współpracy, sprawnego zarządzania projektami i kontroli finansów

49,50 zł /mies.

Obieg dokumentów

Enovatio Workflow

System do sprawnego przepływu pracy, redukcji czasu, kosztów i błędów związanych z przetwarzaniem dokumentów.

39,50 zł /mies.

Zgłoszenia Helpdesk

Enovatio Helpdesk

System wspierający szybkie rozwiązywanie problemów przez scalony i zorganizowany zespół.

39,50 zł /mies.

Marketplace

Potrzebujesz w systemie dodatkowych funkcjonalności np. wnioski HR, zapotrzebowania, zasoby?

Zamów je z Marketplace.

Opłata miesięczna netto za użytkownika przy rocznym okresie zobowiązania.
Minimalna liczba użytkowników: 5.

Enovatio ProjectsEnovatio WorkflowEnovatio HelpdeskMarketplace
CMS & Wiki
Pliki
Prosty CRM
Raporty
Lista to-do
Czas pracy
Silnik workflow
Kategorie i produkty
Wyszukiwarka
Kontakty
Kalendarz
Integracja z Office365, MS Exchange
Generator dokumentów
Workflow designer + form designer
API (Integracja)
Zarządzanie projektamiEnovatio ProjectsEnovatio WorkflowEnovatio HelpdeskMarketplace
Projekty (dodanie projektu, zespół, lista zadań, harmonogram Gantta, pliki, dokumenty)
Przypisanie godzin do osoby/zasobu w planowaniu
Wybór typu projektu
Gantt wielu projektów
Ryzyka
Budżety
Zasoby
Obieg dokumentówEnovatio ProjectsEnovatio WorkflowEnovatio HelpdeskMarketplace
Kancelaria (obieg ogólny)
JRWA
Aplikacja mobilna Enovatio Scanner
Płatności do banku
Zapotrzebowania
Zamówienia sprzedaży
Wnioski urlopowe
Delegacje i wniosek o wyjazd służbowy
E-teczki pracownicze
Integrator do pobierania kontrahentów, planu kont etc.
Zgłoszenia HelpdeskEnovatio ProjectsEnovatio WorkflowEnovatio HelpdeskMarketplace
Helpdesk (konsultant)
Kanban
Zgłoszenia przez e-mail
Helpdesk (widok dla 100 klientów)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dostęp do wersji demo, nie jest pobierana żadna opłata. Przed końcem okresu testowania, skontaktujemy się w celu poznania opinii czy system Enovatio spełnia potrzeby Twojej firmy. Jeśli będziesz potrzebował pomocy skontaktuj się z nami pod numerem +48 695 560 007 lub enovatio@enovatio.com

Tak. Chcąc zmienić lub rozbudować system o kolejne moduły, należy skontaktować się z nami (+48 695 560 007 lub enovatio@enovatio.com) Dział Handlowy ustali z Państwem szczegóły dalszej współpracy, które ostatecznie zostaną zapisane w postaci Aneksu do Formularza Zamówienia.

Ochrona danych klienckich i praw intelektualnych są dla nas bardzo ważne. Dane Klienta przechowywane są na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia. Kopie bezpieczeństwa danych są tworzone w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą zgodnie z opcją hostingu określoną w Formularzu Zamówienia.

Wszystkie dane przechowywane przez Enovatio są chronione od momentu pojawienia się ich w Systemie Enovatio Cloud, zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Enovatio).

Zobowiązujemy się filtrować dane za pomocą „ścian ogniowych” (firewall) w celu ich zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.

Szczegółowe warunki świadczenia usługi Enovatio Cloud zawarte są w Regulaminie oraz na Formularzu Zamówienia, który Klient otrzymuje przed uruchomieniem usługi. Regulamin dostępny jest na tej stronie.

Wsparcie techniczne w modelu Enovatio Cloud, podczas trwania obowiązywania umowy obejmuje:

  • Zdalną obsługę zgłoszeń klienta
  • Bezpłatne aktualizacje systemu
  • Ciągłości działania usługi przez 99% godzin roboczych w miesiącu
  • Przechowywanie danych zapisanych w systemie na bezpiecznych serwerach
  • Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych, które są wykonywane w celu dodatkowego zabezpieczenia przed ich utratą
  • Przechowywanie danych są chronione od momentu pojawienia się ich w aplikacji Enovatio Cloud, zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym

Dostęp do wersji demo, nie jest pobierana żadna opłata. Przed końcem okresu testowania, skontaktujemy się w celu poznania opinii czy system Enovatio spełnia potrzeby Twojej Standardowo w każdym produkcie cloud, Klient ma do dyspozycji 5 GB pamięci za pierwszych 5 użytkowników. Przy każdych 5 kolejnych użytkownikach, dodatkowo 1 GB pamięci. Chcąc zwiększyć miejsce na dyskach należy skontaktować się z naszym Działem Handlowym handlowy@enovatio.com lub +48 695 560 007.

Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przyspiesz obsługę zgłoszeń i spraw i podnieś jakoś świadczonych usług i satysfakcję klienta. Redukuj obciążenie zespołu, usprawnij obieg informacji i bądź na bieżąco z realizacją spraw.