fbpx
Home / KSeF HUB

Krajowy System eFaktur (KSeF) stawia ograniczenia w obsłudze faktur
(ale mamy na to rozwiązanie)

Przejście na Krajowy System e-Faktur wymusza na firmach adaptację procesów sprzedażowych i zakupowych do wymogów prawa.
Ponadto funkcjonalność ministerialnego KSeF stawia zasadnicze ograniczenia w obsłudze faktur takie jak:

 • KSeF nie będzie wysyłał plików z fakturami ani powiadomień do nabywców
 • brak możliwości dodawania załączników do faktur
 • odbieranie i wysyłanie plików jedynie przez uprawnione i zgłoszone do KSeF osoby
 • dopiero poprawnie zarejestrowany w KSeF dokument, można nazwać fakturą (zmiana definicji faktury)
 • brak powiadomień o otrzymaniu faktury

Czy na pewno możesz polegać na obsłudze faktur przez ERP?

 • W jaki sposób nastąpi weryfikacja faktury kosztowej pod względem formalnym np. od strony potwierdzenia wykonania usługi
 • Czy Twój zagraniczny system ERP obsługuje KSeF? Zapewne nie.

Zautomatyzuj i bezproblemowo obsługuj obieg faktur zintegrowany z KSeF i ERP
Skróć czas obsługi nawet o 85%. Dokonasz tego dzięki KSeF HUB

Uzyskasz sprawny przepływ danych między systemem księgowym, oprogramowaniem do wystawiania faktur oraz KSeF

Zautomatyzujesz komunikację z klientami związaną z wysyłką wizualizacji faktur wraz z załącznikami

Utworzysz jedno centralne miejsce obsługi faktur bez tracenia czasu na powtarzające się czynności

Automatycznie zaimportujesz faktury zakupowe do systemu obiegu dokumentów oraz systemu księgowego

KSeF HUB dostosowany do wymogów prawa, zintegruje i usprawni pracę nie tylko księgowości

Obsługuje faktury zakupowe

Obsługuje faktury sprzedażowe

 • Automatycznie przygotowuje pliki w formie xml
 • Automatycznie wysyła pliki do KSeF
 • Monitoruje statusy wysyłanych plików
Ksef HUB automatyczne pobieranie faktur do systemu obiegu dokumentow

Rewolucja w fakturowaniu połączona z KSeF HUB to szansa na rozwój firmy i uproszczona rzeczywistość

 • KSeF HUB obsługuje pliki o różnej strukturze i formacie w tym .pdf
 • Daje możliwość także ręcznego importowania faktur z dysku komputera
 • Powoduje przejrzystość procesów i intuicyjny interfejs użytkownika
 • Cyklicznie i automatycznie importuje dane do aplikacji
 • Wysyła powiadomienia mailowe do osób obsługujących procesy
 • Umożliwia proste zarządzanie uprawnieniami
 • Nadaje odpowiedni obieg dedykowanym dokumentom

Automatyczna obsługa
faktur z integratorem KSeF HUB

▲ Zwizualizowane faktury automatycznie pobrane z KSeF

▲ Jedno centralne miejsce, w którym obsługujesz, procesujesz i przygotowujesz faktury do księgowania

▲ Raz sczytane dane przenikają do innych procesów

▲ Generowanie paczki przelewów, dzielone płatności i przesyłanie danych do ERP

▲ Szybki i przejrzysty proces akceptacji wg. Twoich ścieżek

▲ Płynna komunikacja i minimum błędów

▲ Łatwa definicja uprawnień na poziomie jednego narzędzia

Którą wersję
obsługi faktur wybierasz?

Obsługa bez automatyzacji
obiegu faktur

▼ Ręczne pobieranie faktur ustrukturyzowanych xml

▼ Kilka narzędzi do obsługi faktur

▼ Powielanie czynności

▼ Przepisywanie danych do ERP i innych systemów

▼ Mozolny, chaotyczny proces akceptacji zazwyczaj przez e-mail

▼ Błędy, niedomówienia i utrata informacji

▼ Nadawanie uprawnień w każdym systemie

Automatyczna obsługa faktur z integratorem KSeF HUB w trzech krokach

System obiegu faktur kosztowych z KSeF

1. Automatyczne pobranie eFaktur z KSeF

Nie musisz logować się do Krajowego Systemu eFaktur. Wszystkie faktury znajdziesz w systemie Enovatio wraz z unikalnym numerem KSeF oraz statusem dokumentu.

Nawet jeśli obsługujesz kilka spółek, faktury trafią do dedykowanej Kancelarii.

W razie potrzeby szybko odszukasz dokument dzięki filtrom i sortowaniu.

2. Opis, akceptacja, dekretacja w Enovatio Workflow

Dane z faktury takie jak: numer, wartości netto / brutto, daty są automatycznie sczytywane, a metryka dokumentu uzupełniana. Dzięki temu sprawnie dokonasz dekretacji finansowo-księgowej, która jest zgodna z analityką planu kont.

Raz zarejestrowane dane przenikają do innych modułów: budżety, projekty, zamówienia, paczka przelewów, raporty.

Sprawnie procesuj i archiwizuj faktury wg. ścieżek akceptacji i reguł uwzględniających kwoty graniczne akceptacji i strukturę organizacyjną firmy.

System powiadomi o konieczności podjęcia kroku przez daną osobę w sekcji to-do list.

3. Przesłanie danych do ERP

Jeśli potrzebujesz utwórz harmonogram płatności i podziel jedną należność na kilka transz.

Wygeneruj paczę przelewów by jeszcze szybciej zamknąć obsługę faktur.

Rozpisana i zaakceptowana faktura trafia do bufora systemu finansowo – księgowego ERP z uwzględnieniem słowników i planem kont.

Zwróć uwagę jaka to oszczędność czasu!

Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przygotuj firmę na KSeF i skróć proces obsługi efaktur nawet o 85%. Miej jedno centralne miejsce do obsługi faktur zintegrowane z KSeF, ERP i systemem obiegu dokumentów