fbpx

Rozwiązujemy problemy branży budowlanej

CZY DOTYCZĄ RÓWNIEŻ TWOJEJ FIRMY?

#1
Opóźnienia w realizacji projektów budowlanych?

W systemie Enovatio będziesz z łatwością kontrolować i optymalizować wiele czynników mających wpływ na
realizację projektu, które raz wprowadzone do systemu wzajemnie się przenikają.

Piktogram Gantt projektów
Szczegółowy plan zadań w harmonogramie Gantta:

Umożliwia szczegółowe planowanie zadań, wyznaczanie zależności i kamieni milowych.

Zoptymalizujesz wąskie gardła oraz ocenisz, które zadania można wykonać równolegle z innymi.

Zarządzanie
zadaniami:

Rozpiszesz cały projekt na zadania i wyznaczysz odpowiedzialność za jego wykonanie. Dzięki zarządzaniu zadaniami skoordynujesz cały proces realizacji projektu, narzędzi, członków zespołów i ich umiejętności.
Skoncentrujesz zespół na realizację jasno określonych celów. Osiągniesz przejrzystość w zadaniach i usprawnisz przy tym komunikację zespołu.

Raportowanie i monitorowanie postępu prac
Raporty i monitorowanie postępu prac:

Śledzisz rzeczywiste dane, automatycznie wyliczane wskaźniki dotyczące realizowania prac, budżetu, dokumentów, płynności finansowej, zamówień bądź dostępności pracowników. Jedno miejsce, logiczna struktura oraz transparentność danych wpłynie na szybsze podejmowanie trafnych decyzji.

Oprogramowanie Enovatio to zapewnienie sukcesu
Sprawny obieg, akceptacja i zarządzanie dokumentami:

Zredukujesz czas, koszty i błędy związane z przetwarzaniem dokumentów. Uzyskasz przejrzystość w finansach i sprawach bieżących. Zwiększysz skuteczność pracy, wyeliminujesz podwójne wprowadzanie dokumentów kosztowych, skrócisz czas potrzebny na aktualizację danych w budżetach.

Płynność finansowa
Płynność
finansowa:

Kontrolujesz realizację umów budowlanych, przy jednoczesnym powiązaniu ich z fakturami kosztowymi, zamówieniami zakupu i automatyczną realizacją budżetu.

Łatwo monitorujesz i optymalizujesz realizację budżetu.

Zarządzanie zamówieniami i zakupami
Zamówienia i zakupy
towarów:

Zoptymalizujesz proces zakupów i zauważysz wzrost efektywności pracy przez zautomatyzowane czynności związane z wyznaczaniem warunków i terminów dostaw. Usprawnisz także komunikację wewnątrz organizacji, z dostawcami i klientami. Wyeliminujesz potencjalne błędy ludzkie, unikniesz powielania czynności na poziomie całej firmy.

Współpraca i efektywna komunikacja
Współpraca i efektywna komunikacja:

Przypiszesz odpowiedzialności za zadania, skoordynujesz działania zaangażowanych stron w jednym miejscu, ukierunkujesz zespół na dostarczanie wyników, podniesiesz świadomość jak praca jednej osoby wpływa na działania innych i

już nigdy nie usłyszysz „a bo ja nie wiedziałem”.

Płynność finansowa
Maksymalne wykorzystanie
zasobów osobowych:

Efektywnie alokujesz zasoby osobowe, wyeliminujesz przeciążenia i uzyskasz płynność pracy zespołu i podwykonawców.

#2
Problem z płynnością finansową w branży budowlanej?

Scentralizujesz w systemie wszystkie procesy takie jak zarządzanie projektami budowlanymi, budżetami, obieg dokumentów i faktur (także z KSeF), co w rezultacie zabezpieczy pozycję Twojej firmy na rynku budowlanym.

Ponadto uzyskasz:

 • Szybką akceptację płatności ponieważ procesowanie dokumentów zajmuje nawet o 85% mniej czasu. Automatycznie procesowane faktury są opisywane i podpinane pod zatwierdzone wcześniej zamówienia i budżet

 • Efektywne monitorowanie i kontrolę nad wydatkami: Mając oprogramowanie Enovatio łatwiej będziesz monitorować i analizować realizację budżetu i odchyleń, a w razie potrzeby sprawie zarządzać nagłymi sytuacjami wzrostu cen i np. przenosić środki budżetowe pomiędzy zadaniami w projekcie.

 • Automatyzację procesów księgowych: dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów i integracji z ERP, FK i KSeF zautomatyzujesz procesy księgowe, wyeliminujesz błędy ludzkie i przyspieszysz przepływ środków. Ustalisz harmonogramy płatności faktur i podzielisz na transze. Będziesz miał wielkie ułatwienie dla płatności z tytułu zatrzymań kaucji gwarancyjnej, protokołów sprzedaży i kosztów ogólnych budowy.

 • Redukcję ryzyka opóźnień: dzięki zrozumiałym danym i wskaźnikom, szybciej zidentyfikujesz ryzyko opóźnień wynikających z realizacji kontraktów, zoptymalizujesz działania, które wpływają na płynność finansową.

#3
Nierentowność projektów budowlanych i złe szacowanie budżetu?

Zapotrzebowanie, zakupy i obieg faktury kosztowej

Precyzyjnie zaplanujesz budżet każdego przedsięwzięcia na wielu płaszczyznach (pozycje kosztowe, przychodowe, rozpiszesz na MPK, poszczególne konta i kategorie). Kopiowanie budżetu na podstawie już istniejących oraz praca grupowa nad nim, znacznie skróci czas tworzenia i spowoduje samodoskonalenie budżetu.

Dzięki modułowi zapotrzebowań i zamówień ustandaryzujesz i zwiększysz przejrzystość cenową zakupów, zidentyfikujesz nadużycia i dokonasz optymalizacji zakupów.

Uzyskasz automatyzację w obszarze realizacji budżetu wartościami z faktur, które pojawiły się w ramach elektronicznego obiegu dokumentów. Będziesz śledzić przejrzyste raporty i rzeczywisty budżet (plan a wykonanie) oraz szybko reagować na ewentualne odchylenia od pierwotnych założeń i ostatecznie zachowasz ustaloną marżę.

Każda edycja budżetu podlega akceptacji wyznaczonej osoby oraz nadaniu statusu, co niweluje ryzyko pomyłki.

#4
Utrudnienia z obsługą wielu spółek przez brak jednego
centralnego miejsca przetwarzania danych?

Scentralizujesz obsługę wielu spółek, zautomatyzujesz i przyspieszysz pracę obsługi faktur kosztowych (w tym z KSeF), umów i innych dokumentów projektowych. 

Korzystasz z jednego systemu bez konieczności przelogowywania się na inne konta. Jako inwestor zarządzasz kilkoma inwestycjami na raz, a generalni wykonawcy będą mieli dostęp jedynie do tych danych, do których nadasz im uprawnienia. Istnieje możliwość rozdzielania uprawnień do procesów oraz obiegu dokumentów względem każdej spółki, co powoduje poufność danych.

Mówimy tutaj o procesach takich jak:

 • obiegi dokumentów: obieg faktur kosztowych, obieg umów, obieg korespondencji lub reklamacji, ale także o
 • zarządzania projektami budowlanymi i budżetami lub
 • obsługa zgłoszeń serwisowych i reklamacyjnych.

Wielospółkowość i praca w obrębie systemu Enovatio spowoduje szybkie i łatwiejsze:

 • wyszukiwanie dokumentacji projektowej i faktur (także KSeF) na poziomie całego systemu, bez względu na ilość spółek
 • przepinanie dokumentacji pomiędzy spółkami
 • zarządzanie dokumentami, projektami budowlanymi, budżetowanie a ponadto
 • zaoszczedzisz czas, uzyskasz przejrzystość danych wszystkich spółek, wygenerujesz cząstkowe lub zbiorcze raporty, przeprowadzisz dobłębne analizy danych oraz sprawnie podejmiesz decyzje dotyczące inwestycji.
wielospółkowość

#5
Problem z płynnością finansową w branży budowlanej?

Wdrożenie oprogramowania Enovatio pozwoli Ci scentralizować wszystkie procesy takie jak zarządzanie projektami budowlanymi i budżetami, obieg dokumentów i faktur (także z KSeF) oraz wymienisz dane z ERP. Uzyskasz:

Akceptacja przelewów
Szybką akceptację
płatności

ponieważ procesowanie dokumentów zajmuje nawet o 85% mniej czasu.

Automatycznie procesowane faktury są opisywane i podpinane pod zatwierdzone wcześniej zamówienia, projekt i budżet.

Raportowanie i monitorowanie postępu prac
Efektywne monitorowanie i kontrolę nad wydatkami:

Łatwiej będziesz monitorować i analizować realizację budżetu i odchyleń, a w razie potrzeby sprawie zarządzać nagłymi sytuacjami wzrostu cen i np. przenosić środki budżetowe pomiędzy zadaniami w projekcie.   

Oprogramowanie Enovatio to zapewnienie sukcesu
Automatyzację procesów księgowych:

dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów i integracji z ERP, FK i KSeF zautomatyzujesz procesy księgowe, wyeliminujesz błędy ludzkie i przyspieszysz przepływ środków. Ustalisz harmonogramy płatności faktur i podzielisz na transze. Będziesz miał wsparcie w płatnościach z tytułu zatrzymań kaucji gwarancyjnej, protokołów sprzedaży i kosztów ogólnych budowy.

System Enovatio i płynność finansowa
Redukcja ryzyka
opóźnień:

dzięki przejrzystości i wskaźnikom, szybciej zidentyfikujesz ryzyko opóźnień wynikających z realizacji kontraktów, zoptymalizujesz działania, które wpływają na płynność finansową.

Ponadto Twoja firma budowlana uzyska: oszczędność czasu, łatwy dostęp do danych i sprawniejszą współpracę między działami firmy i klientami.

#6
Rozliczanie projektów budowlanych jest pracochłonne?

Zarządzanie projektem i zbieranie danych w przedsiębiorstwie
 • Rozliczenie budżetu: Od momentu startu projektu budowlanego i napływających faktur (także z KSeF) system Enovatio w kilka sekund rozlicza przedsięwzięcie w rozbiciu na poszczególne zadania, pozycje kosztowe i przychodowe. Realizacja budżetu przedstawiana jest w ujęciu czasowym na plan, prognozę, zamówienia i faktury. Ponadto sprawnie rozliczysz obciążenia i kaucje gwarancyjne z tytułu umów budowlanych.

 • Pracując w systemie Enovatio pozbędziesz się starych metod rozliczeń budżetów w Excelu i pilnowania każdej jego wersji z osobna.

 • Raporty z projektu: Będziesz posługiwać się raportami, które wygenerujesz w kilka sekund z danych wprowadzonych do systemu. Ujednolicisz raportowanie spółek lub działów.

  Cała Twoja organizacja będzie pracować na przejrzystych danych znajdujących się w tabelach, licznych wykresach z procentowymi wskaźnikami oraz zestawieniach porównawczych.

Zmieniaj przestrzeń wokół siebie z Enovatio – mistrzowie zarządzania projektami budowlanymi

Enovatio Projects to nowoczesne oprogramowanie idealne dla firm budowlanych, remontowych oraz deweloperów. Narzędzie umożliwia zarządzanie projektami budowlanymi, nadzorowanie zadań w wielu inwestycjach jednocześnie oraz ułatwia kontrolę nad budżetem i wydatkami na poszczególne projekty.

Oprogramowanie Enovatio Projects zapewnia kompleksowe wsparcie podczas planowania projektów i ich realizacji. System pozwala także monitorować postęp prac, dzięki czemu – w razie problemów podczas budowy – można podjąć odpowiednie kroki, by przyspieszyć działania i uniknąć kar za opóźnienia w realizacji projektu. Z poziomu jednego programu do zarządzania projektami budowlanymi możesz obsługiwać kilka spółek i analizować w czasie rzeczywistym postęp prac oraz wykorzystany budżet w każdej inwestycji. Dzięki Enovatio Projects poprawi się komunikacja między zatrudnionymi pracownikami, a koordynacja działań pomiędzy zespołami stanie się łatwiejsza.

Wykorzystaj Enovatio Projects, by usprawnić swoje działania i w efektywny sposób zarządzać pracami budowlanymi w Twojej firmie. Nie masz pewności, czy narzędzie jest dla Ciebie? Skontaktuj się z nami i wypróbuj bezpłatnie wersję demo oprogramowania!

Twoja konkurencja z branży budowlanej
korzysta z poniższych funkcjonalności:

 • Planowanie i zarządzanie projektami budowlanymi
 • Lista zadań i Kanban
 • Zarządzanie dokumentacją projektową i archiwizacja
 • Interaktywny harmonogram Gantta
 • Typy i szablony projektów
 • Tworzenie, realizacja i rozliczanie budżetów
 • System obiegu dokumentów i faktur kosztowych (w tym z KSeF)
 • OCR
 • Płatności do banku, dzielone płatności
 • Obsługa i rozliczenie kaucji gwarancyjnych
 • Workflow designer + form designer
 • Integracja z Krajowym System eFaktur (KSeF), ERP, FK, podpisem elektronicznym i innymi rozwiązaniami
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Wielospółkowość – obsługa wielu spółek i zarządzanie dokumentami między spółkami
 • Zaawansowane raporty
 • Zarządzanie zasobami osobowymi
 • Obsługa zastępstw w workflow
 • Obsługa zgłoszeń serwisowych i reklamacyjnych
 • Integracja z ERP / FK / podpisem elektronicznym

Zdobyliśmy zaufanie klientów branży budowlanej:
ASBUD, Wielton, EDS, CNS, TPPI, Cambio, MLP, Student Depot

Koszty
systemu zarządzania projektami budowlanymi?

Koszty naszego systemu skalkulowane są tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet niewielkie firmy, które, korzystając z aplikacji, budują swoją konkurencyjną przewagę już na początkowym etapie rozwoju.

Jeśli interesuje Cię koszt naszego systemu do zarządzania projektami i budżetami, obieg dokumentów i zamówień, oraz integracją z ERP, KSeF lub innymi rozwiązaniami, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Opowiedz nam o wyzwaniach, przed którymi stoisz, abyśmy mogli pomóc w sprawnym rozwoju Twojej firmy przez wdrożenie programu Enovatio.

Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przygotuj firmę na KSeF i skróć proces obsługi efaktur nawet o 85%. Miej jedno centralne miejsce do obsługi faktur zintegrowane z KSeF, ERP i systemem obiegu dokumentów