fbpx
System akceptacji urlopów

Wniosek urlopowy

Formularz wniosku urlopowego uwzględnia szczegóły dotyczące urlopu oraz daje możliwość delegowania zastępstw na miejsce pracownika. Każdy pracownik ma dostęp do przejrzystego raportu dostępnego/wykorzystanego urlopu.

Natychmiastowe składanie wniosku urlopowego, przejrzystość ścieżki akceptacji, automatyczne przeliczanie i brak konieczności upominania się o podpisanie papierowej wersji wniosku, daje duży komfort i oszczędność czasu wszystkim zaangażowanym w udzielanie urlopu.

Wniosek o delegację i zaliczkę

Precyzyjnie zaplanowana delegacja, zaliczki, diety, ryczałty, sprawna akceptacja podróży służbowej, a po powrocie jej rozliczenie. To faktyczny scenariusz, który idzie w parze z wdrożeniem modułu delegacji Enovatio w Twojej firmie.

System usprawni zarządzanie podróżami służbowymi, zoptymalizuje koszty z nimi związane, wesprze dział personalny, a w ostateczności także dział księgowości.

Rozliczenie delegacji HR
Raporty urlopów i delegacji

Automatycznie generowane raporty

Każdy pracownik ma dostęp do przejrzystego raportu wykorzystanych dni urlopu, zaś kadra zarządzająca zbiorczy raport absencji pracowników (więcej o raportach).

Raporty wyeksportowane do formatu .xls lub .pdf., mogą posłużyć jako załącznik do świadectw pracy byłych pracowników.

Zgodność ze strukturą i przepisami

Zarówno weryfikacja jak i akceptacja wniosków HR odbywa się zgodnie z istniejącą strukturą organizacyjną, polityką urlopową firmy oraz Kodeksem Pracy.

Ścieżki obiegu wniosków ustalane są zgodnie z wymogami Twojej firmy.

W przypadku zmian procedur biznesowych masz możliwość modyfikacji istniejących ścieżek obiegu.

Kreator wniosków i delegacji
Realizuj projekty w przewidywalny i konsekwentny sposób, w założonym terminie i budżecie. Zwiększaj skuteczność pracy zespołu i ilość prowadzonych projektów.
Skróć proces obiegu dokumentów przez automatyzację pracy, redukuj koszty i miej pełną kontrolę nad finansami. Zapewnij terminowe załatwienie spraw i szybki dostęp do dokumentów, niezależnie skąd pracujesz.
Przygotuj firmę na KSeF i skróć proces obsługi efaktur nawet o 85%. Miej jedno centralne miejsce do obsługi faktur zintegrowane z KSeF, ERP i systemem obiegu dokumentów

Tagi stronyprogram do urlopów, aplikacja do urlopów, elektroniczne wnioski urlopowe