fbpx
Ksef przesunięty masz wiecej czasu na wdrożenie systemu obiegu dokumentów zintegrowanego z KSeF

Wejście KSeF przesunięte z uwagi na błędy krytyczne!

Zmiana planów dotyczących podatkowej transformacji. „Zidentyfikowaliśmy poważne problemy”. Minister Finansów Andrzej Domański podczas piątkowej konferencji prasowej 19 stycznia 2024, ogłosił, że wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur nie nastąpi zgodnie z planem.


Początkowo zmiana miała nastąpić 1 lipca 2024 r., ale Minister nie podał nowego terminu wprowadzenia KSeF. Co więcej, wcześniej jego ministerstwo wykluczało możliwość opóźnienia tej transformacji.


— Wykryliśmy krytyczne błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie KSeF w 2024 r. – oświadczył Minister Finansów. — Nie możemy pozwolić na sytuację, w której polskie firmy nie będą mogły wystawiać faktur.

Domański dodał, że resort opublikuje przetarg na zewnętrzny audyt systemu.

— Zintensyfikujemy proces konsultacji tak, by system nie został wprowadzony wbrew, ale we współpracy z przedsiębiorcami – powiedział.

Na pytania dziennikarzy Minister Domański odpowiedział, że nowy termin zostanie ogłoszony dopiero po analizie wyników audytu. Rząd jednak podkreśla, że nie rezygnuje z systemu.


— KSeF w Polsce będzie wprowadzony – mówi Minister Finansów.

To jest rozwiązanie potrzebne, pozwoli na uszczelnienie systemu i w długim horyzoncie ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. Ale nie możemy sobie pozwolić choćby na jeden dzień, w którym faktury nie będą mogły być wystawiany. Na żadne niedoróbki nie ma miejsca – powiedział Domański, odpowiadając na pytania dziennikarzy. (Niżej znajdziesz krótki film z konferencji prasowej)


Zaskakująca decyzja resortu finansów dotycząca KSeF


Piątkowa decyzja to ogromne zaskoczenie. Ministerstwo Finansów, już pod kierownictwem ministra Domańskiego wielokrotnie zaprzeczało, jakoby termin wprowadzenia obowiązkowego KSeF miał być zagrożony.


Ministerstwo Finansów jeszcze pod koniec 2023 r. w odpowiedzi na pytania przyznawało, że nie ma planu kolejnego odroczenia terminu. Również nowy wiceminister finansów, Jarosław Neneman, potwierdził, że wprowadzenie obowiązkowego KSeF to priorytet ministerstwa finansów.

Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur to w dużym uproszczeniu system teleinformatyczny, w którym przedsiębiorcy będą wystawiać wszystkie swoje faktury. Ale nie tylko. Służby on bowiem do pełnej obsługi faktur ustrukturyzowanych: wystawiania, dostępu, otrzymywania i przechowywania.


Bez KSeF nie będzie można więc normalnie działać, a przynajmniej prowadzić księgowości w firmie. System weryfikuje m.in. prawidłowość struktury logicznej wystawionej e-Faktury oraz prawidłowość jej danych, a także uprawnienia osoby wprowadzającej e-Fakturę do systemu.
Dotychczas data wystawienia faktury była wskazywana przez podatnika samodzielnie – w KSeF zadzieje się to automatycznie.

Zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT, fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF. Z kolei art. 106na 3 ustawy o VAT wskazuje, iż faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia jej w tym systemie numeru identyfikującego.

KSeF to rewolucja dla przedsiębiorców

KSeF to zatem prawdziwa rewolucja dla przedsiębiorców. Bo choć system już działa, to wciąż jest dobrowolny i dołączyć do niego mogą chętni. Od lipca 2024 r. miało się to jednak zmienić i wszyscy przedsiębiorcy musieli być podpięci pod system.


To o tyle problematyczne, że zdecydowana większość podmiotów jeszcze z niego nie korzysta, a spora część nawet nie rozpoczęła do tego przygotowań. W drugiej połowie mógłby więc nas czekać niemały paraliż.


Przejście na Krajowy System e-Faktur wymusza na firmach adaptację procesów sprzedażowych i zakupowych do wymogów prawa.
Ponadto funkcjonalność ministerialnego KSeF stawia zasadnicze ograniczenia w obsłudze faktur takie jak:

 • KSeF nie będzie wysyłał plików z fakturami ani powiadomień do nabywców
 • brak możliwości dodawania załączników do faktur i znaków graficznych (logo, schematy, znaki firmowe)
 • odrzucenie faktury przez KSeF ze względu na błąd techniczny, nie będzie skutkowało otrzymaniem specyfikacji błędu a jedynie informacją, że taki wystąpił
 • odbieranie i wysyłanie plików jedynie przez uprawnione i zgłoszone do KSeF osoby
 • dopiero poprawnie zarejestrowany w KSeF dokument, można nazwać fakturą (zmiana definicji faktury)
 • brak powiadomień o otrzymaniu faktury przez kontrahenta

Enovatio znalazło na to rozwiązanie: System obiegu faktur i dokumentów z integracją z KSeF i ERP.


Co firma zyska dzięki Systemowi obiegu dokumentów i e-faktur, który jest zintegrowany z KSeF oraz ERP?

 • Zautomatyzujesz pracę i skrócisz czas obsługi faktur i dokumentów nawet o 85%
 • Uzyskasz sprawny przepływ danych między systemem księgowym, oprogramowaniem do wystawiania faktur oraz KSeF
 • Zautomatyzujesz komunikację z klientami związaną z wysyłką wizualizacji faktur wraz z załącznikami
 • Utworzysz jedno centralne miejsce obsługi faktur kosztowych i sprzedażowych bez tracenia czasu na powtarzające się czynności
 • Masz podgląd wszystkich faktur KSeF, które są automatycznie pobrane/wysłane z/do KSeF
 • Sprawnie wygenerujesz paczki przelewów, dzielone płatności oraz wyeksportujesz dane do ERP
 • Zwiększysz poufność danych przez nadawanie uprawnień oraz odpowiedniego obiegu dokumentów

Minister Finansów zapewnia że ma pełne zaufanie do obecnych procedur bezpieczeństwa i są przekonani, że dane z faktur, które trafią do KSeF, będą w pełni chronione. Priorytetem jest zapewnienie, że polskie firmy mogą bez przeszkód kontynuować swoją działalność, a jednocześnie wprowadzić innowacyjne rozwiązania, które usprawnią procesy podatkowe. (Niżej znajdziesz krótki film z konferencji prasowej)


Domański podkreślił, że wprowadzenie KSeF to nie tylko kwestia technologiczna, ale także kwestia zaufania przedsiębiorców do systemu. Ministerstwo chce aby polskie firmy miały pewność, że ich dane są bezpieczne i że nowy system będzie dla nich korzystny.


Ministerstwo Finansów zapewnia, że będzie na bieżąco informować o postępach w wprowadzaniu KSeF i że wszelkie decyzje zostaną podjęte z uwzględnieniem interesów polskich przedsiębiorców.
Ministerstwo jest świadome, że wprowadzenie tak dużej zmiany podatkowej może budzić obawy i zapewnia że robią wszystko aby proces ten był jak najmniej uciążliwy dla polskich firm.

Automatyzacja procesów biznesowych przez system obiegu dokumentów zintegrowany z KSeF


Czekając na dalsze informacje i tak firmy powinny przygotowywać się do przyszłych zmian.

Wiele klientów Enovatio już zaczęło proces wdrożenia KSeF, zdając sobie sprawę z korzyści, jakie to rozwiązanie niesie. Jak podkreślają, wejście KSeF jest początkiem automatyzacji procesów biznesowych zachodzących w firmie i dzięki systemowi obiegu dokumentów Enovatio zintegrowanego z KSeF wiedzą, że osiągną wiele korzyści:

 • zredukują czas, koszty i błędy związane z przetwarzaniem dokumentów.
 • Uzyskają przejrzystość w finansach, sprawach bieżących, dotrzymają terminów
 • Zwiększą skuteczność pracy i będą mogli zapomnieć o przestojach w biznesie
 • Zapewnią sobie szybki, stały i bezpieczny dostęp do danych, także archiwalnych
 • Ponadto, zyskają jedno centralne miejsce procesowania dokumentów, faktur, umów, zapotrzebowań, zamówień, korespondencji.


Sprawdź to rozwiązanie. Uzyskaj login i hasło do demo systemu obiegu dokumentów z integracją z KSeF i ERP.

Najczęściej czytane

Efektywne zarządzanie projektami oraz realizacja w określonym czasie, zgodnie ze specyfikacją
Efektywne zarządzanie projektami oraz realizacja w określonym czasie, zgodnie ze specyfikacją 2
Efektywne zarządzanie projektami oraz realizacja w określonym czasie, zgodnie ze specyfikacją 3